LƯU Ý: Các dịch vụ trò chơi của Nền tảng Google Maps sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2021. Người dùng hiện tại sẽ tiếp tục có quyền truy cập cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và sửa các lỗi lớn và sự cố ngừng hoạt động. Hãy xem Hướng dẫn chuyển đổi dịch vụ trò chơi để biết các tài nguyên giúp bạn lập kế hoạch cho các bước tiếp theo cho dự án của mình.

Các phương pháp hay nhất để sản xuất video

Bạn nên làm theo các phương pháp hay nhất sau đây khi quản trị và chạy ứng dụng.

Bảo mật khoá API

Bạn cần khoá API để sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Tính năng này cho phép Google đo mức sử dụng của bạn. Bạn nên hạn chế khoá API để ngăn việc sử dụng trái phép.

Các loại quy tắc hạn chế đối với khoá API

Có hai loại hạn chế đối với khoá API và bạn có thể sử dụng cả hai cùng lúc.

Loại quy định hạn chếHạn chế sử dụng khóa đối với
Hạn chế API Một API cụ thể.
Hạn chế ứng dụng Địa chỉ IP, trang web hoặc ứng dụng cụ thể.

Đề xuất về quy tắc hạn chế đối với khoá API

Bạn nên ủy quyền các khóa API riêng cho các trường hợp sau.

Trường hợpNội dung đề xuất
Máy chủ trò chơi phụ trợ của bạn gọi API vị trí có thể chơi để truy xuất các vị trí có thể chơi. Định cấu hình khóa có hai hạn chế:
 • Hạn chế về API: Chỉ cho phép các lệnh gọi đến API Vị trí có thể chơi.
 • Hạn chế ứng dụng: Chỉ cho phép cuộc gọi bắt nguồn từ địa chỉ IP của máy chủ trò chơi phụ trợ.
Phiên bản Android của ứng dụng gọi SDK Maps dành cho Unity để truy xuất dữ liệu địa lý. Định cấu hình khoá có quy định hạn chế về ứng dụng để chỉ cho phép các lệnh gọi từ phiên bản Android của ứng dụng.
Phiên bản iOS của ứng dụng gọi SDK Maps dành cho API Unity để truy xuất dữ liệu địa lý. Định cấu hình khoá có quy định hạn chế về ứng dụng để chỉ cho phép các lệnh gọi từ phiên bản iOS của ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Cách thiết lập hạn chế đối với khoá API

 1. Truy cập vào bảng thông tin xác thực trong Google Cloud Console.
 2. Chọn khoá API mà bạn muốn đặt giới hạn. Trang thuộc tính khoá API sẽ xuất hiện.
 3. Trong phần Key restrictions (Hạn chế cho khoá), hãy chọn thẻ Application restrictions (Hạn chế cho ứng dụng), sau đó chọn một trong bốn loại giới hạn ứng dụng.
  Loại quy định hạn chế Mô tả
  Liên kết giới thiệu HTTP Chấp nhận yêu cầu từ danh sách các trang web mà bạn cung cấp.
  địa chỉ IP Chấp nhận yêu cầu từ danh sách các địa chỉ IP của máy chủ web mà bạn cung cấp.
  Ứng dụng Android Thêm tên gói và tệp tham chiếu chứng chỉ ký SHA-1 để giới hạn mức sử dụng cho ứng dụng Android của bạn.
  Ứng dụng iOS Chấp nhận yêu cầu từ ứng dụng iOS với từ định danh gói mà bạn cung cấp.
 4. Trong mục Key restrictions (Hạn chế cho khoá), chọn thẻ API restrictions (Hạn chế cho API), sau đó chọn API mà bạn muốn hạn chế khoá API.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hỗ trợ cập nhật khóa API

Hãy đảm bảo bạn đã có sẵn cơ sở hạ tầng để cập nhật khoá API trên ngăn xếp phân phát của mình. Bằng cách đó, trò chơi của bạn có thể khôi phục nếu khoá API bị xâm phạm và bạn cần gia hạn lại trong thời gian ngắn.

Sử dụng các khoá riêng cho từng ứng dụng để bạn có thể dễ dàng hoán đổi một khoá mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác.

Đề xuất an toàn đối với máy chủ trò chơi

Khi máy chủ API Vị trí có thể chơi gặp phải sự cố ngừng hoạt động vì bất kỳ lý do gì, sự cố sẽ xảy ra khi máy chủ này trực tuyến trở lại – khi nhiều máy chủ trò chơi cố gắng kết nối lại với máy chủ đó cùng một lúc. Mức tăng đột biến trên QPS như vậy có thể khiến máy chủ chuyển sang chế độ DoS, khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn khi chặn lưu lượng truy cập đến.

Để giảm thiểu tình trạng này, Google yêu cầu bạn triển khai Công cụ đợi lũy thừa nhị phân trên máy chủ trò chơi. Đây là một phương pháp có hệ thống để giãn cách các lần thử kết nối của bạn. Cụ thể, bạn sẽ triển khai một thuật toán chờ N giây sau khi thử kết nối lại không thành công trước khi thử lại. Nếu lần thử tiếp theo không thành công, thì thuật toán của bạn sẽ tăng gấp đôi khoảng thời gian chờ rồi thử lại. Nếu lần thử tiếp theo không thành công, thì thuật toán của bạn sẽ tăng gấp đôi khoảng thời gian chờ rồi thử lại. Bạn tiếp tục tăng gấp đôi thời gian chờ sau mỗi lần thử.

Xử lý mã trạng thái trả về HTTP

Bạn nên triển khai thuật toán thời gian đợi luỹ thừa nhị phân cho một số mã trả về HTTP, nhưng không phải tất cả các mã đó.

400
Đây là những lỗi máy khách thường không khôi phục được. Vì vậy, việc thử lại những yêu cầu không thành công tạo ra mã lỗi này sẽ không có tác dụng. Bạn nên phát hiện các loại lỗi này trong quá trình thử nghiệm.
429
Đây là lỗi hết tài nguyên. Lỗi này xảy ra khi bạn bắt đầu dùng hết hạn mức API. Để xem các giới hạn QPS API của dự án, hãy truy cập phần Định mức API của Google.
500
Đây là các lỗi phía máy chủ. Đây là loại lỗi mà thuật toán thời gian đợi lũy thừa rất hữu ích.