GoogleMap.SnapshotReadyCallback

رابط استاتیک عمومی GoogleMap.SnapshotReadyCallback

رابط پاسخ به تماس برای اطلاع از زمانی که عکس فوری گرفته شده است.

خلاصه روش عمومی

خلأ انتزاعی
onSnapshotReady (عکس فوری بیت مپ)
هنگامی که عکس فوری گرفته شده است فراخوانی می شود.

روش های عمومی

void انتزاعی عمومی در SnapshotReady (عکس فوری بیت مپ)

هنگامی که عکس فوری گرفته شده است فراخوانی می شود.

این در رشته رابط کاربری اندروید نامیده می شود.

مولفه های
عکس فوری یک بیت مپ حاوی نقشه همانطور که در حال حاضر رندر شده است، یا اگر عکس فوری گرفته نشود، null .