Kirliliğe yol açan maddeler

Kirliliğe yol açan madde nedir?

Kirliliğe yol açan maddeler, havada bulunan yüksek konsantrasyonda insan sağlığına zararlı olabilir.

Kirliliğe yol açtığı bildirilen maddeler

Air Quality API, kirliliğe yol açan en yaygın maddeleri destekler.

Kirliliğe yol açan maddelerle ilgili bilgiler şunlardır:

  • Kirliliğe yol açan baskın madde
  • Konsantrasyon
  • Kaynaklar ve Efektler
Kod Görünen Ad Tam Ad Ölçülen Birimler
co CO Karbonmonoksit abd
c6h6 C6H6 Benzen μg/m3
öküz Öküz Fotokimyasal oksidanlar abd
o3 3 Ozon abd
nh3 NH3 Amonyak abd
nmhc NMHC Metan olmayan hidrokarbonlar abd
hayır HAYIR Azotmonoksit abd
Nox NOX Azot oksitler abd
no2 NO2 Nitrojendioksit abd
p25 P25 İnce partiküllü madde (<2,5 μm) μg/m3
pm10 PM10 Solunabilir partikül madde (<10 μm) μg/m3
so2 SO2 Kükürtdioksit abd
trs TRS Toplam azaltılmış sülfür μg/m3