Aerial View API

ממשק ה-API של תצוגה אווירית של מפות Google.

שירות: aerialview.googleapis.com

כדי להתקשר לשירות הזה, מומלץ להשתמש בספריות הלקוח ש-Google מספקת. אם האפליקציה שלכם צריכה להשתמש בספריות משלכם כדי לקרוא לשירות הזה, עליכם להשתמש במידע הבא בזמן שליחת בקשות ה-API.

מסמך Discovery

מסמך Discovery הוא מפרט קריא למחשבים לתיאור ולשימוש של ממשקי API בארכיטקטורת REST. אפשר להשתמש בו כדי ליצור ספריות לקוח, יישומי פלאגין של סביבת פיתוח משולבת (IDE) וכלים אחרים שיוצרים אינטראקציה עם Google APIs. שירות אחד עשוי לספק כמה מסמכי גילוי. השירות הזה מספק את מסמך הגילוי הבא:

נקודת קצה (endpoint) של שירות

נקודת קצה (endpoint) של שירות היא כתובת URL בסיסית שמציינת את כתובת הרשת של שירות API. לשירות אחד יכולות להיות כמה נקודות קצה (endpoint) של שירות. השירות הזה כולל את נקודת הקצה הבאה של השירות, וכל מזהי ה-URI שבהמשך הם יחסיים לנקודת הקצה הזו של השירות:

  • https://aerialview.googleapis.com

משאב REST: v1.videos

שיטות
lookupVideo GET /v1/videos:lookupVideo
מאחזר סרטון עם הכתובת או מזהה הווידאו שלו.
lookupVideoMetadata GET /v1/videos:lookupVideoMetadata
אחזור מטא-נתונים של סרטון לפי הכתובת או מזהה הווידאו שלו.
renderVideo POST /v1/videos:renderVideo
הוספת כתובת לתור של כלי הרינדור, אם הסרטון עדיין לא עבר עיבוד.