Aerial View API

Maps Aerial View API.

Hizmet: aerialview.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteklerinde bulunurken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini açıklamak ve tüketmek için makine tarafından okunabilen bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan diğer araçları oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet, aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmetin birden fazla hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki URI'lerin tümü bu hizmet uç noktasına bağlıdır:

  • https://aerialview.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.videos

Yöntemler
lookupVideo GET /v1/videos:lookupVideo
Adresi veya video kimliği ile birlikte videoyu getirir.
lookupVideoMetadata GET /v1/videos:lookupVideoMetadata
Adres veya video kimliği verilen bir videonun meta verilerini getirir.
renderVideo POST /v1/videos:renderVideo
Henüz bir video oluşturulmamışsa oluşturucunun sırasına adres ekler.