Google Cloud projenizi ayarlayın

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu API'lerini kullanmadan önce Google Cloud projenizi nasıl oluşturacağınız gösterilmektedir. Google Haritalar Platformu'nu kullanmaya başlama sayfasında bu adımlardan bazılarını tamamlamış olsanız da bu konu, projelerinizi yönetmeniz için faydalı ek talimatlar sunar.

Proje oluşturma

Google Haritalar Platformu'nu kullanmak için hizmetleri, kimlik bilgilerini, faturalandırmayı, API'leri ve SDK'ları yönetecek bir projeniz olmalıdır.

Her proje için faturalandırma ayarlarının yapılması gerekir ancak yalnızca bir proje ücretsiz hizmet kotasını aşarsa sizden ücret alınır.

Faturalandırmanın etkin olduğu bir Cloud projesi oluşturmak için:

Konsol

 1. Cloud Console'da yeni bir Google Cloud projesi oluşturun:

  Yeni proje oluştur
 2. Yeni Proje sayfasında gerekli bilgileri doldurun:

  • Proje adı: Varsayılanı kabul edin veya özelleştirilmiş bir ad girin.

   Proje adını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Projeleri belirleme bölümünü inceleyin.

  • Proje kimliği: Varsayılanı kabul edin veya Google API'lerinin projeniz için benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullandığı özelleştirilmiş bir kimlik girmek için DÜZENLE'yi tıklayın.

   Projeyi oluşturduktan sonra proje kimliğini değiştiremezsiniz. Bu nedenle, projenin ömrü boyunca rahatça kullanabileceğiniz bir kimlik seçin. Proje kimliğinize hassas bilgi eklemeyin.

  • Faturalandırma hesabı: Proje için bir faturalandırma hesabı seçin. Faturalandırma hesabı oluşturmadıysanız veya yalnızca bir faturalandırma hesabınız varsa bu seçenek gösterilmez.

   Bir projeyi faturalandırma hesabıyla ilişkilendirmek için Faturalandırma Hesabı Yöneticisi veya Proje Faturalandırma Yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için faturalandırma erişim denetimi belgelerini inceleyin.

  • Konum: Projenizi bağlamak istediğiniz bir kuruluşunuz varsa Göz at'ı tıklayıp kuruluşu seçin. Aksi takdirde "Kuruluş yok"u seçin.

   Daha fazla bilgi için Klasör Oluşturma ve Yönetme ile Kuruluşlar, projeler ve faturalandırma hesapları arasındaki ilişkiler bölümlerine bakın.

 3. Oluştur'u seçin.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Faturalandırmayı etkinleştir

Uygulamalarınızı dağıtmak için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekir. Aylık kotanızı aşmamanız durumunda hesabınızdan ücret alınmaz. Uygulamanız, aylık kotayı aşan kaynaklara ihtiyaç duyuyorsa sizden ek kullanım ücreti alınır.

Cloud projesi oluştururken faturalandırma hesabınız varsa bu projede faturalandırma otomatik olarak etkinleştirilir.

Cloud projesinde faturalandırmayı etkinleştirmek için:

 1. Cloud Console'da Faturalandırma sayfasına gidin:
  Faturalandırma sayfasına gidin
 2. Bir Bulut projesi seçin veya oluşturun.
 3. Bir faturalandırma hesabının mevcut olup olmadığına veya seçilen Cloud projesinin bir hesapla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğine bağlı olarak, Faturalandırma sayfasında aşağıdakilerden biri gösterilir:
  • Seçilen Cloud projesi için faturalandırma zaten etkinleştirilmişse faturalandırma hesabıyla ilgili ayrıntılar listelenir.
  • Faturalandırma hesabı yoksa bir faturalandırma hesabı oluşturmanız ve bu hesabı seçilen Cloud projesiyle ilişkilendirmeniz istenir.
  • Mevcut bir faturalandırma hesabı ve seçilen Cloud projesi bir faturalandırma hesabıyla ilişkili değilse faturalandırmayı etkinleştirmeniz istenir. Yeni bir faturalandırma hesabı oluşturup ilişkilendirmek için İptal'i ve ardından Hesap oluştur'u da seçebilirsiniz.

Faturalandırmayı etkinleştirdikten sonra, ücretlendirilebileceğiniz tutarla ilgili bir sınır yoktur. Maliyetleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bir bütçe oluşturabilir ve uyarılar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Faturalandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

API'leri etkinleştir

Google Haritalar Platformu'nu kullanmak için projenizde kullanmayı planladığınız API'leri veya SDK'ları etkinleştirmeniz gerekir.

Konsol

Aerial View API'yi etkinleştirme

Google Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "aerialview.googleapis.com"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Etkin API'leri göster

Konsol

Etkinleştirdiğiniz API'leri veya SDK'ları görüntülemek için Cloud Console'daki Google Haritalar Platformu sayfasına gidin:

Google Haritalar Platformu sayfasına gidin
 • Ek API'ler: Bu API veya SDK'lar etkin değildir.
 • Her bir Harita API'si ve hizmeti için kartlar görüyorsanız hiçbir API veya SDK etkinleştirilmemiştir.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Projeyi kapatma

İlgili projeyi kapatarak faturalandırmayı devre dışı bırakabilir ve Cloud projenizde kullanılan tüm Cloud kaynaklarını serbest bırakabilirsiniz:

Konsol

 1. Projeler sayfasına gidin:

  Projeler sayfasına gidin
 2. Kapatmak istediğiniz Cloud projesini seçin, ardından Sil'i tıklayın.

Cloud projelerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi için Cloud Resource Manager: proje oluşturma, kapatma ve geri yükleme bölümüne bakın.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yükleme ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Sırada ne var?

Google Cloud projenizi oluşturduktan sonra, Aerial View API'yi kullanmak için API Anahtarınızı oluşturup güvenliğini sağlamanız gerekir:

API Anahtarlarını Kullanma

Dilerseniz bir OAuth jetonu da oluşturabilirsiniz:

OAuth kullanma