Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chọn ngành dọc bên dưới để tiếp tục!

Nội dung đặt chỗ trên Maps hiện được sắp xếp và tùy chỉnh theo ngành dọc. Vui lòng chọn ngành dọc phù hợp để xem thông tin bạn đang tìm kiếm.

Ngành dọc đặt phòng trên Google Maps

Làm đẹp

Bật dịch vụ đặt lịch hẹn làm đẹp tại thẩm mỹ viện.

Ăn uống

Cho phép đặt chỗ tại nhà hàng, danh sách chờ và dịch vụ ăn uống.

Thể dục

Bật tính năng lên lịch học thể dục hoặc cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe.

Dịch vụ tài chính

Bật dịch vụ tư vấn dịch vụ tài chính.

Đặt món ăn

Bật dịch vụ giao và nhận đồ ăn.

Chăm sóc sức khỏe

Bật cuộc hẹn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Dịch vụ địa phương

Cho phép đặt trước dịch vụ sửa chữa và báo giá tại địa phương.

Mua sắm

Bật tính năng đến lấy hàng và giao hàng đối với các nhà bán lẻ.