Tóm tắt về hoạt động thể dục

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Để kết nối người dùng với người bán trong ngành thể dục, Google cung cấp cho các đối tác những cách tích hợp sau:

  • Từ đầu đến cuối: Cho phép người dùng trực tiếp đặt lịch hẹn tập thể dục thông qua Google.
  • Bắt đầu: Cho phép người dùng đặt lịch hẹn tập thể dục thông qua đường liên kết hành động bên thứ ba.

Cách bắt đầu

Để bắt đầu tích hợp, hãy hoàn thành các bước sau:

  1. Xem lại tài liệu và chính sách về điều kiện tham gia đối với người bán và dịch vụ.
  2. Đọc thông tin tổng quan về loại tích hợp của bạn.
  3. Hãy hoàn thành biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm hoặc phối hợp với người liên hệ phát triển kinh doanh của Google để bắt đầu tích hợp.