Tổng quan về việc tích hợp cơ bản

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có quản lý một nền tảng cung cấp các dịch vụ đặt lịch hẹn và đặt chỗ cho nhà hàng và các doanh nghiệp khác thông qua một trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động không? Trong trường hợp đó, bạn muốn cho Google biết để chúng tôi có thể xem xét doanh nghiệp của bạn liên quan đến tính năng Đặt chỗ bằng Google, hãy điền vào biểu mẫu Đặt trước, cuộc hẹn, lượt đặt trước trực tuyến.

Tiêu chí

Để đủ điều kiện tích hợp, người bán cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp phải có vị trí thực tế có địa chỉ mà chúng tôi có thể so khớp với cơ sở dữ liệu Google Maps của mình.
  • Mọi action_link mà bạn cung cấp đều phải trỏ đến trang dành riêng cho người bán mà người dùng thực hiện thao tác. Các thao tác bao gồm khi người dùng đặt bàn, lên lịch cho lớp học, đặt món ăn hoặc đặt lịch hẹn.

Khi xem xét các ngành dọc mới của người bán, chúng tôi giữ quyền đưa vào hoặc loại trừ người bán khi chúng tôi thấy phù hợp.

Quá trình ra mắt

Quy trình ra mắt người bán trên tính năng Đặt chỗ bằng Google được trình bày trong Hình 1.

Hình 1: Các bước tích hợp dành cho người mới bắt đầu ở cấp độ cao
Hình 1: Các bước tích hợp dành cho người mới bắt đầu cấp cao