Tổng quan về quy trình tích hợp toàn diện

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tính năng Đặt chỗ bằng Google cho phép người dùng xem, giao dịch, lên lịch hoặc thay đổi các lượt đặt trước và đơn đặt hàng qua Google. Các hướng dẫn này nhằm giúp bạn hoàn tất quá trình tích hợp với tính năng Đặt chỗ bằng Google. Hãy đọc các phần dưới đây để nắm thông tin tổng quan ngắn gọn và danh sách tiêu chí của chúng tôi. Tất cả các đối tác phải tuân thủ các chính sách đã nêu.

Cách hoạt động

Sau khi bạn hoàn tất việc tích hợp toàn diện, người dùng có thể chuyển đến quy trình đặt trước của tính năng Đặt chỗ bằng Google thông qua trang thông tin doanh nghiệp của người bán trên Google Tìm kiếm hoặc Maps. Sau khi người dùng đặt lịch hẹn, họ sẽ nhận được email xác nhận từ tính năng Đặt chỗ bằng Google. Xin lưu ý rằng bạn có thể gửi một email riêng cho người dùng. Vui lòng tuân thủ Chính sách tiếp thị và email nếu bạn chọn làm như vậy.

Điều kiện đối với người bán và dịch vụ

Để biết thông tin chi tiết về điều kiện sử dụng, các dịch vụ được hỗ trợ và dịch vụ không được hỗ trợ, hãy xem bài viết Điều kiện đối với người bán và dịch vụ. Một số tiêu chí cụ thể theo ngành.

Không phải người bán nào cũng phù hợp với tiêu chí của chúng tôi. Để biết thông tin chi tiết về lý do một số người bán có thể bị chặn khỏi tính năng Đặt chỗ bằng Google, hãy xem phần Tiêu chí truy cập.

Tính năng đặc biệt

Quá trình ra mắt

Sơ đồ dưới đây trình bày quy trình ra mắt người bán trên tính năng Đặt chỗ bằng Google.

Hình 1: Các bước tích hợp cấp cao
Hình 1: Các bước tích hợp cấp cao

Sơ đồ dưới đây minh hoạ luồng dữ liệu chính giữa bạn và Google.

Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu tích hợp
Hình 2: Sơ đồ luồng dữ liệu tích hợp

Cổng thông tin dành cho đối tác cung cấp hầu hết thông tin, công cụ và tài nguyên mà các đối tác cần làm quen với. Sau khi sử dụng Cổng thông tin đối tác để tạo dự án Google Cloud và bật lệnh gọi API Hộp cát, bạn có thể kiểm tra quá trình tích hợp của mình trong môi trường hộp cát đó.

Khắc phục sự cố

Vui lòng xem trang Các phương pháp hay nhất để biết thêm thông tin về việc tích hợp.

Nếu bạn gặp vấn đề hoặc có câu hỏi về nội dung này, hãy xem các tài nguyên hỗ trợ của chúng tôi.

Trở thành đối tác Đặt chỗ bằng Google

Để tích hợp tính năng Đặt chỗ với Google, trước tiên bạn sẽ phải trở thành đối tác Đặt chỗ bằng Google. Nếu bạn quan tâm đến mối quan hệ đối tác tiềm năng, hãy điền vào biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm.