Kampanyalar Feed'i

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Satıcılar, Google'daki listelemelerine bağış toplama kampanyası bağlantıları ekleyebilir. Kampanyalar feed'i, kampanya sağlayıcısının tüm kampanyalarla ilgili önceki günlerin sonuçlarını göndermesi için kullanılır. Kampanyalar feed'inde, 'name' değeri tanımlayıcı olarak &&33;fundrise.campaign' olarak ayarlanmış Genel Dropbox kullanılır. Genel dropbox'ın nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar için bu eğiticiye bakın. Proto spesifikasyonu aşağıdaki örnek feed'in yanı sıra aşağıda da verilmiştir.

Proto spesifikasyonu

Aşağıdaki spesifikasyon proto biçiminde mevcuttur. Bu, feed'de bulunan tüm alanları tanımlamak için kullanılır. Genel dropbox'a yükleme yaparken, JSON örneğinde gösterildiği gibi JSON biçimlendirmesini de kullanabilirsiniz.

Kampanya Feed'i Tanımı

message CampaignFeed {
 repeated Campaign data = 1;
}

Kampanya Tanımı

message Campaign {
 // Unique identifier for the campaign. (required)
 // (Note: could be the same as the campaign url if that's the only unique
 // identifier the partner uses. This will mainly be used for identification
 // when Google and partners communicate issues for a particular campaign
 // entry.)
 string campaign_id = 1;

 // Whether this campaign entry is active (i.e. able to accept donation) or
 // inactive. (required)
 CampaignStatus campaign_status = 2;

 // The campaign url that merchants might upload to Google if they have a
 // campaign set up with the partner. (required)
 string campaign_url = 3;

 // Name/title of the campaign. (optional)
 string campaign_title = 4;

 // More detailed description of the campaign. (optional)
 string campaign_description = 5;

 // The start/publish timestamp for the campaign. Format: Seconds of UTC time
 // since the Unix epoch. (optional)
 int64 campaign_start_sec = 6;

 // The end timestamp for the campaign. Format: Seconds of UTC time since the
 // Unix epoch. (optional)
 int64 campaign_end_sec = 7;

 // The monetary amount for the campaign goal. (optional)
 MonetaryAmount campaign_goal = 8;

 // The date in YYYY-MM-DD format indicating when the
 // amount_contributed_previous_day and num_of_transactions_previous_day data
 // below are retrieved. Should always be one day after the date which the
 // stats in xxx_previous_day corresponds to. UTC timezone should be used to
 // delineate which transactions fall on which dates.
 // E.g. if the amount_contributed_previous_day corresponds to the amount
 // contributed yesterday, then the data_retrieval_date here should be set as
 // today's date. The feed must include all campaign entries for the given date
 // (no partial uploads). (required)
 string data_retrieval_date = 9;

 // Previous day's monetary amount contributed through the Enhanced User
 // Referral Feature(s) to this campaign. (required)
 MonetaryAmount amount_contributed_previous_day = 10;

 // Previous day's number of transactions through the Enhanced User Referral
 // Feature(s) for this campaign. (required)
 int32 num_transactions_previous_day = 11;

 // Information about the merchant that initiated the campaign. (required)
 MerchantInfo merchant_info = 12;
}

Kampanya Durumu Tanımı

message CampaignStatus {
 enum Status {
  // Unused.
  STATUS_UNSPECIFIED = 0;

  // Able to accept donation.
  ACTIVE = 1;

  // Unable to accept donation.
  INACTIVE = 2;
 }
 Status status = 1;
}

Satıcı Tanımı

message MerchantInfo {
 // Unique identifier for the merchant.
 // (recommended for Campaign feed, required for others)
 string merchant_id = 1;

 // Name of the merchant that initiated the campaign.
 // (recommended for Campaign feed, required for others)
 string merchant_name = 2;

 // Unstructured address of the merchant that initiated the gift card.
 // (optional)
 // E.g. "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, USA, 94043"
 string merchant_address_unstructured = 3;

 // Structured address of the merchant that initiated the gift card. (required)
 PostalAddress merchant_postal_address = 4;

 // Business category of the merchant, e.g. restaurant. (optional)
 // See https://developers.google.com/places/supported_types for possible
 // categories.
 string merchant_category = 5;
}

Para Tutarı Tanımı

message MonetaryAmount {
 // The monetary amount in centi-units of the currency.
 // For example: 1.95 USD is 195 in centi-units.
 // If your amount contains fractions of the smallest currency unit, then it
 // will be rounded using nearest even rounding (e.g. 2.5 cents rounded
 // to 2 cents, 3.5 cents rounded to 4 cents, 0.5 cents rounded to 0 cents,
 // 2.51 cents rounded to 3 cents). (required)
 int64 monetary_amount_centi = 1;
 // The currency of the price that is defined in ISO 4217. (required)
 string currency_code = 2;
}

Posta Adresi Tanımı

// The postal address for a merchant.
message PostalAddress {
 // The country, e.g. "US". (required)
 string country = 1;
 // The locality/city, e.g. "Mountain View". (required)
 string locality = 2;
 // The region/state/province, e.g. "CA". This field is only required in
 // countries where region is commonly a part of the address. (optional)
 string region = 3;
 // The postal code, e.g. "94043". (required)
 string postal_code = 4;
 // The street address, e.g. "1600 Amphitheatre Pkwy". (optional)
 string street_address = 5;
}

Kampanya örneği (JSON biçiminde)

Aşağıdaki JSON örneğinde, önceki gün iki işlem yürüten Jetters Pizza için bir etkin kampanya bulunuyor. Önceki gün Google kullanıcılarının gerçekleştirdiği işlemlerin değeri 50,00 ABD dolarıydı ve kampanyanın hedefi toplam 20.000 ABD dolarıydı. Bu dosyaya ek olarak, açıklayıcı dosyadaki 'name' değeri 'fundrise.campaign' olarak ayarlanmış bir genel dosya için açıklayıcı tanımlayıcının da yüklenmesi gerekir. Genel dropbox referansını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu eğitim

{
 "data": [
  {
   "campaign_id": "1",
   "campaign_status": {
    "status": "ACTIVE"
   },
   "campaign_url": "www.example.com/jetterspizza",
   "campaign_title": "Fundraiser for Jetters Pizza",
   "campaign_start_sec": 1546300800,
   "campaign_goal": {
    "monetary_amount_centi": 2000000,
    "currency_code": "USD"
   },
   "data_retrieval_date": "2020-04-24",
   "amount_contributed_previous_day": {
    "monetary_amount_centi": 5000,
    "currency_code": "USD"
   },
   "num_transactions_previous_day": 2,
   "merchant_info": {
    "merchant_id": "A",
    "merchant_name": "Jetters Pizza",
    "merchant_address_unstructured": "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA, USA, 94043",
    "merchant_postal_address": {
     "country": "United States",
     "region": "CA",
     "postal_code": "94043",
     "street_address": "1600 Amphitheatre Pkwy",
     "locality": "Mountain View"
    },
    "merchant_category": "restaurant"
   }
  }
 ]
}