Method: inventory.partners.merchants.delete

Belirtilen toplayıcı tarafından yönetilen mevcut bir Merchant silinir. Satıcının tüm hizmetleri ve stok durumu da devre dışı bırakılır. Satıcıyı daha sonra yeniden eklerseniz aynı hizmet grubu ve müsaitlik durumu alanları gösterilir.

HTTP isteği

DELETE https://mapsbooking.googleapis.com/v1alpha/inventory/{name=partners/*/merchants/*}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Silinecek satıcının kaynak adı. İş ortakları/{partner_id}/merchants/{merchantId} biçiminde

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/mapsbooking