Method: inventory.partners.merchants.services.create

Belirtilen toplayıcı tarafından yönetilen yeni bir satıcı dosyasını oluşturur ve Service değerini döndürür.

HTTP isteği

POST https://mapsbooking.googleapis.com/v1alpha/inventory/{parent=partners/*/merchants/*}/services

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Bu hizmetin sahibi olan satıcının partners/{partner_id}/merchants/{merchantId} biçimindeki üst kaynak adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
serviceId

string

Bu hizmet için kullanılacak hizmet kimliği.

İstek metni

İstek metni, Service öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt gövdesi, yeni oluşturulmuş Service örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/mapsbooking