Method: inventory.partners.merchants.services.create

Belirtilen toplayıcı tarafından yönetilen bir satıcı için yeni Service oluşturur ve bunu döndürür.

HTTP isteği

POST https://mapsbooking.googleapis.com/v1alpha/inventory/{parent=partners/*/merchants/*}/services

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Bu hizmetin sahibi olan satıcı için partners/{partner_id}/merchants/{merchantId} biçimindeki üst kaynak adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
serviceId

string

Bu hizmet için kullanılacak hizmet kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, Service öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Service örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/mapsbooking