Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cổng đối tác đặt trước bằng Google là một công cụ tương tác cho phép bạn quản lý việc tích hợp với tính năng Đặt chỗ với Google. Bạn có thể sửa đổi các chế độ cài đặt tài khoản, thêm hoặc xóa người dùng, cập nhật thông tin thương hiệu và biểu tượng, cũng như xem và quản lý thông tin người bán mà bạn đã gửi cho Google thông qua nguồn cấp dữ liệu và bản cập nhật API.

Gửi phản hồi và báo cáo sự cố

Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào với Cổng thông tin đối tác, bạn có thể nhấp vào đường liên kết Gửi phản hồi để cung cấp ý kiến phản hồi cho nhóm Đặt chỗ bằng Google. Đường liên kết xuất hiện ở góc dưới bên trái của trình đơn chính.

Trợ giúp và hỗ trợ

Thẻ "Help and Support" trong Cổng đối tác chứa các đường liên kết đến những tài nguyên và tài liệu liên kết với chương trình Đặt chỗ bằng Google.