Method: accounts.products.list

Zawiera listę wszystkich produktów na koncie Manufacturer Center.

Żądanie HTTP

GET https://manufacturers.googleapis.com/v1/{parent=accounts/*}/products

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Identyfikator elementu nadrzędnego w formacie accounts/{account_id}.

account_id – identyfikator konta Manufacturer Center.

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Maksymalna liczba stanów produktu do zwrócenia w odpowiedzi, używana na potrzeby stronicowania.

pageToken

string

Token zwrócony przez poprzednie żądanie.

include[]

enum (ProductSection)

Informacje, które mają znaleźć się w odpowiedzi. Zwrócone zostaną tylko wymienione tutaj sekcje.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "products": [
  {
   object (Product)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
products[]

object (Product)

Lista produktów.

nextPageToken

string

Token do pobrania następnej strony stanów produktów.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.