ให้สิทธิ์คำขอ

คําขอทุกรายการที่แอปพลิเคชันส่งไปยัง Manufacturer Center API ต้องมีโทเค็นการให้สิทธิ์ โทเค็นดังกล่าวจะระบุตัวตนแอปพลิเคชันของคุณให้ Google ทราบด้วย

เกี่ยวกับโปรโตคอลการให้สิทธิ์

แอปพลิเคชันต้องใช้ OAuth 2.0 เพื่อให้สิทธิ์คำขอ ระบบไม่รองรับโปรโตคอลการให้สิทธิ์อื่นๆ หากแอปพลิเคชันใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ระบบจะจัดการการให้สิทธิ์บางส่วนแก่คุณ

การให้สิทธิ์คำขอด้วย OAuth 2.0

คําขอที่ส่งไปยัง Manufacturer Center API ทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

รายละเอียดของกระบวนการให้สิทธิ์หรือ "ขั้นตอน" ของ OAuth 2.0 จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณเขียน แอปพลิเคชันทุกประเภทจะใช้กระบวนการทั่วไปต่อไปนี้

 1. เมื่อสร้างแอปพลิเคชัน คุณจะลงทะเบียนแอปได้โดยใช้คอนโซล Google API จากนั้น Google จะให้ข้อมูลที่คุณต้องใช้ในภายหลัง เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์
 2. เปิดใช้งาน Manufacturer Center API ในคอนโซล Google API (หากไม่เห็น API ดังกล่าวในคอนโซล API ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
 3. เมื่อแอปพลิเคชันต้องการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ แอปจะขอขอบเขตการเข้าถึงที่จำเป็นจาก Google
 4. Google จะแสดงหน้าจอขอคำยินยอมแก่ผู้ใช้เพื่อขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันของคุณในการขอข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้
 5. หากผู้ใช้อนุมัติ Google จะให้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่มีอายุชั่วคราวแก่แอปพลิเคชันของคุณ
 6. แอปพลิเคชันขอข้อมูลผู้ใช้โดยแนบโทเค็นเพื่อการเข้าถึงไปกับคำขอ
 7. หาก Google ตัดสินว่าคำขอและโทเค็นของคุณถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ขอ

บางกระบวนการจะมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น การใช้โทเค็นการรีเฟรชเพื่อขอโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่ ดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ OAuth 2.0 ของ Google

ข้อมูลขอบเขต OAuth 2.0 สําหรับ Manufacturer Center API มีดังนี้

ขอบเขต ความหมาย
https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter สิทธิ์การอ่าน/เขียน

หากต้องการขอสิทธิ์โดยใช้ OAuth 2.0 แอปพลิเคชันของคุณต้องมีข้อมูลขอบเขต รวมถึงข้อมูลที่ Google ให้คุณตอนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน (เช่น รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์)

เคล็ดลับ: ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google APIs จัดการขั้นตอนการให้สิทธิ์บางส่วนให้คุณได้ ไลบรารีเหล่านี้พร้อมให้บริการเป็นภาษาโปรแกรมต่างๆ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าที่มีไลบรารีและตัวอย่าง

ตัวอย่างการให้สิทธิ์

โค้ดต่อไปนี้สาธิตวิธีการกําหนดค่าไคลเอ็นต์และให้สิทธิ์คําขอโดยใช้ OAuth 2.0 สําหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ภาษาอื่นๆ พร้อมให้ใช้งานในหน้าตัวอย่างและไลบรารีของเรา

Java

นี่คือขั้นตอนการให้สิทธิ์สําหรับบรรทัดคําสั่งที่อธิบายไว้ในการใช้ OAuth 2.0 สําหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

ตัวอย่างข้อมูลจากโค้ดตัวอย่าง Java

  public static void main(String[] args) {
   try {
    httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
    jsonFactory = JacksonFactory.getDefaultInstance();
    scopes = "https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter";

    // load configuration
    File configPath = new File(basePath, "manufacturers");
    File configFile = new File(configPath, manufacturers-info.json);
    ManufacturersConfig config = new JacksonFactory().fromInputStream(inputStream, ManufacturersConfig.class);
    config.setPath(configPath);

    // Get authorization token
    Credential credential = authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes);
    // ...
   }
  }

  private static Credential authenticate(httpTransport, dataStoreFactory, config, jsonFactory, scopes) throws Exception {
   try {
    Credential credential = GoogleCredential.getApplicationDefault().createScoped(scopes);
    System.out.println("Loaded the Application Default Credentials.");
    return credential;
   } catch (IOException e) {
    // No need to do anything, we'll fall back on other credentials.
   }
   if (config.getPath() == null) {
    throw new IllegalArgumentException(
      "Must use Application Default Credentials with no configuration directory.");
   }
   File clientSecretsFile = new File(config.getPath(), "client-secrets.json");
   if (clientSecretsFile.exists()) {
    System.out.println("Loading OAuth2 client credentials.");
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(clientSecretsFile)) {
     GoogleClientSecrets clientSecrets =
       GoogleClientSecrets.load(jsonFactory, new InputStreamReader(inputStream));
     // set up authorization code flow
     GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
       new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
           httpTransport, jsonFactory, clientSecrets, scopes)
         .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
         .build();
     // authorize
     String userID = ConfigDataStoreFactory.UNUSED_ID;
     Credential storedCredential = flow.loadCredential(userID);
     if (storedCredential != null) {
      System.out.printf("Retrieved stored credential for %s from cache.%n", userID);
      return storedCredential;
     }
     LocalServerReceiver receiver =
       new LocalServerReceiver.Builder().setHost("localhost").setPort(9999).build();
     Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize(userID);
     System.out.printf("Retrieved credential for %s from web.%n", userID);
     return credential;
    } catch (IOException e) {
     throw new IOException(
       "Could not retrieve OAuth2 client credentials from the file "

                  +  clientSecretsFile.getCanonicalPath());
    }
   }
   throw new IOException(
     "No authentication credentials found. Checked the Google Application"
              +  "Default Credentials and the paths "
              +  clientSecretsFile.getCanonicalPath()
              +  ". Please read the accompanying README.");
  }