ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

ยินดีต้อนรับสู่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง หลักสูตรนี้จะแนะนําแนวคิดของแมชชีนเลิร์นนิง (ML) หลักสูตรนี้ไม่ครอบคลุมวิธีใช้งาน ML หรือทํางานกับข้อมูล