Đường căn

Hướng dẫn của chúng tôi cung cấp hướng dẫn từng bước đơn giản để giải quyết các vấn đề phổ biến về máy học bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất.
Trở thành một kỹ sư máy học tốt hơn bằng cách làm theo những phương pháp hay nhất dành cho công nghệ máy học này tại Google.
Hướng dẫn này hỗ trợ về trải nghiệm người dùng (UX), PM và nhà phát triển trong việc hợp tác qua các chủ đề và câu hỏi về thiết kế AI.
Hướng dẫn toàn diện này cung cấp hướng dẫn từng bước để giải quyết các vấn đề về phân loại văn bản bằng cách sử dụng công nghệ máy học.
Hướng dẫn này mô tả các thủ thuật mà một nhà phân tích dữ liệu chuyên gia sử dụng để đánh giá các tập dữ liệu lớn trong các vấn đề về máy học.
Hướng dẫn này giải thích một cách khoa học để tối ưu hóa việc đào tạo các mô hình học sâu.