شبکه های عصبی

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

شبکه های عصبی نسخه پیچیده تری از تلاقی ویژگی ها هستند. در اصل، شبکه های عصبی تلاقی ویژگی های مناسب را برای شما یاد می گیرند.

مقدمه ای بر شبکه های عصبی

سه دایره آبی در یک ردیف که با فلش به یک دایره سبز در بالای آنها متصل شده اند
سه دایره آبی در یک ردیف با برچسب
سه دایره آبی در یک ردیف با برچسب
مانند شکل قبل، با این تفاوت که یک ردیف از دایره های صورتی با برچسب "لایه تبدیل غیر خطی" بین دو لایه پنهان اضافه شده است.
نموداری با شیب 0 و پس از عبور از x=0 خطی
یک شبکه عصبی پیچیده