หลักสูตรขั้นสูง

หลักสูตรขั้นสูงจะสอนเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหาแมชชีนเลิร์นนิงที่หลากหลาย

หลักสูตรมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากกัน ดําเนินการกับคําถามตามความสนใจหรือโดเมนที่เป็นปัญหา

ใหม่
ป่าการตัดสินใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากโครงข่ายประสาท
ระบบการแนะนำวิดีโอจะสร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
การจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์แมชชีนเลิร์นนิงที่สำคัญที่ไม่มีการควบคุมดูแลเพื่อเชื่อมโยงรายการที่เกี่ยวข้อง
GAN จะสร้างอินสแตนซ์ข้อมูลใหม่ที่คล้ายคลึงกับข้อมูลการฝึกของคุณ
รูปนี้เป็นรูปแมวหรือสุนัข
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับความเป็นธรรม