API ตําแหน่งที่เรียบง่ายและประหยัดแบตเตอรี่สําหรับ Android

แอปสามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณที่ได้จากเซ็นเซอร์หลายตัวในอุปกรณ์เพื่อระบุตําแหน่งอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การเลือกสัญญาณที่เหมาะสมสําหรับงานบางอย่างในเงื่อนไขที่แตกต่างกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การหาโซลูชันที่ประหยัดพลังงานให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นไปอีก

ผู้ให้บริการ Fused Location เป็น API ตําแหน่งในบริการของ Google Play ที่ใช้สัญญาณต่างๆ ร่วมกันอย่างอัจฉริยะเพื่อให้ข้อมูลตําแหน่งที่แอปต้องใช้

ผู้ให้บริการ Fused Location จะจัดการเทคโนโลยีตําแหน่งที่สําคัญ เช่น GPS และ Wi-Fi รวมถึงให้บริการ API แบบง่ายๆ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อระบุคุณภาพที่จําเป็นของบริการได้ เช่น คุณสามารถขอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด หรือแม่นยําที่สุดโดยไม่มีการใช้พลังงานเพิ่มเติม

การสนับสนุนสําหรับสถานการณ์ทั่วไปของสถานที่ตั้ง

แอปของคุณจะขอตําแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยใช้ API ผู้ให้บริการ Fused Location โดยปกติการทราบตําแหน่งสุดท้ายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับแอปที่ต้องใช้ข้อมูลตําแหน่ง
เมื่อมีการขอข้อมูลตําแหน่ง ระบบจะใช้แหล่งที่มาของตําแหน่งหลายแห่ง เช่น GPS และ Wi-Fi การเลือกแหล่งที่มาที่จะใช้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ API ของผู้ให้บริการ Fused Location จะช่วยขจัดการคาดเดาโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ แอปทั้งหมดจะต้องระบุระดับบริการที่ต้องการ
นอกจากตําแหน่งสุดท้ายที่ทราบแล้ว ผู้ให้บริการ Fused Location API จะสามารถส่งการอัปเดตตําแหน่งไปยังโค้ดเรียกกลับในแอปในช่วงเวลาที่เจาะจงได้ คุณระบุช่วงเวลาที่ต้องการเป็นพารามิเตอร์ด้านคุณภาพของบริการได้ การอัปเดตตําแหน่งจะช่วยให้แอปให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ทิศทางและความเร็ว