Dodawanie i usuwanie współpracowników obsługujących notatki z uprawnieniami

Osoba, która utworzyła notatkę, jest jej właścicielem. Właściciel może dodawać innych współpracowników, korzystając z uprawnień przyznanych poszczególnym użytkownikom lub grupom. Współpracownicy uzyskają uprawnienia do edycji notatki. Uprawnienia współpracowników mogą też zostać unieważnione przy użyciu interfejsu API. Na tej stronie dowiesz się, jak dodawać i usuwać współpracowników za pomocą uprawnień.

Dodawanie uprawnień w celu dodawania współpracowników

Poniższy przykład pokazuje, jak za pomocą uprawnień użytkownika lub grupy dodawać współpracowników do notatki:

REST

Wywołaj notes.permissions.batchCreate() z notatką nadrzędną przypisaną do tego uprawnienia i permission. Pamiętaj, że użytkownikowi (użytkownik lub grupa) można przypisać tylko rolę WRITER.

Java

/**
 * Grants write access to a user and to a Google group for the given note.
 *
 * @param note The note whose permissions will be updated.
 * @param userEmail Email address of the user that will be added to the permissions of the note.
 * @param groupEmail Email address of the Google group that will be added to the permissions of
 *   the note.
 * @throws IOException
 * @return The response of the create permissions request.
 */
private BatchCreatePermissionsResponse addPermissions(
  Note note, String userEmail, String groupEmail) throws IOException {
 String noteName = note.getName();
 CreatePermissionRequest userPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(userEmail).setRole("WRITER"));

 CreatePermissionRequest groupPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(groupEmail).setRole("WRITER"));

 BatchCreatePermissionsRequest batchCreatePermissionsRequest =
   new BatchCreatePermissionsRequest()
     .setRequests(Arrays.asList(userPermission, groupPermission));

 return keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchCreate(noteName, batchCreatePermissionsRequest)
   .execute();
}

Anulowanie uprawnień do usuwania współpracowników

Poniższy przykład pokazuje, jak za pomocą uprawnień usunąć wszystkich współpracowników z notatki:

REST

Wywołaj notes.permissions.batchDelete() z notatką nadrzędną przypisaną do tego uprawnienia i funkcją permission.

Java

/**
 * Deletes all permissions of a given note excluding the owner. Owner of the note cannot be
 * removed from a note's permissions.
 *
 * @param note The note whose permissions will be deleted.
 * @throws IOException
 */
private void deletePermissions(Note note) throws IOException {
 List<Permission> notePermissions =
   keepService.notes().get(note.getName()).execute().getPermissions();

 // List of users, groups or families that will be deleted from the permissions of the note.
 List<String> permissionsToDelete = new ArrayList<>();

 for (Permission permission : notePermissions) {
  // Note owner cannot be removed from the permissions of the note. Trying to remove the note
  // owner from the permissions will cause an exception.
  if (!permission.getRole().equals("OWNER")) {
   permissionsToDelete.add(permission.getName());
  }
 }

 keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchDelete(
     note.getName(), new BatchDeletePermissionsRequest().setNames(permissionsToDelete))
   .execute();
}