Narzędzie Google Issue Tracker

Informacje o narzędziu Issue Tracker

Issue Tracker to narzędzie używane wewnętrznie w Google do śledzenia błędów i próśb o dodanie funkcji w trakcie opracowywania usług. Jest on dostępny poza Google dla użytkowników publicznych i partnerów, którzy chcą współpracować z zespołami Google nad określonymi projektami.

Narzędzie do śledzenia błędów nie jest przeznaczone do ogólnego śledzenia problemów i nie jest przeznaczone dla klientów zewnętrznych, którzy chcą używać go do śledzenia własnych problemów. Tego narzędzia nie można używać jako ogólnego miejsca do przesyłania opinii o usługach Google. Instrukcje dotyczące przesyłania opinii znajdziesz w dokumentacji poszczególnych usług.

Docelowi odbiorcy

Narzędzie do śledzenia błędów jest przeznaczone dla 2 grup użytkowników:

  • Użytkownicy publiczny ograniczonej liczby zatwierdzonych projektów wybranych przez Google
  • Użytkownicy partnerów, którzy współpracują z Google nad określonymi projektami

Narzędzie do śledzenia problemów ma uprawnienia kontroli dostępu, które określają, którzy użytkownicy mogą znajdować, wyświetlać, tworzyć i modyfikować problemy w poszczególnych projektach. Te uprawnienia są określane przez Google dla każdego projektu. Użytkownicy, którzy nie korzystają z usług Google, nie mogą dodawać nowych projektów do narzędzia Issue Tracker ani zarządzać uprawnieniami.

Użytkownicy publiczny

Użytkownicy publiczni to użytkownicy lub deweloperzy konkretnych projektów, w których Google oznaczyło narzędzie do śledzenia problemów jako narzędzie do śledzenia błędów. Użytkownicy i deweloperzy projektów, których aplikacja Issue Tracker nie jest zatwierdzonym narzędziem do śledzenia, nie mogą go używać do śledzenia własnych problemów.

Użytkownicy publiczne mają dostęp do narzędzia Issue Tracker pod tym adresem URL: https://issuetracker.google.com

Użytkownicy partnera

Użytkownicy partnera to użytkownicy z firm lub organizacji, które współpracują z Google przy określonych projektach korzystających z narzędzia do śledzenia problemów.

Użytkownicy kont partnerów powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostępu obowiązującymi dla partnera i mieć dostęp do narzędzia do śledzenia problemów pod tym adresem URL: https://partnerissuetracker.corp.google.com

Warunki korzystania z usługi

Korzystanie z usługi Issue Tracker podlega Warunkom korzystania z usług Google, Warunkom korzystania z usług Google, szczegółowym Warunkom korzystania z usługi, Polityce dotyczącej treści i zachowania użytkownika oraz Polityce prywatności Google.

W Polityce dotyczącej treści i zachowania użytkownika znajdziesz szczegółowe informacje o typach informacji, których nie należy przesyłać do narzędzia do śledzenia problemów. Są to na przykład poufne dane osobowe i spam. Nie przesyłaj nieodpowiednich treści za pomocą narzędzia Issue Tracker. Jeśli przypadkowo prześlesz nieodpowiednie treści, poproś o ich usunięcie, przesyłając zgłoszenie do zespołu pomocy.