เครื่องมือติดตามปัญหาของ Google

เกี่ยวกับเครื่องมือติดตามปัญหา

เครื่องมือติดตามปัญหาคือเครื่องมือที่ใช้ภายในของ Google เพื่อติดตามข้อบกพร่อง และคำขอฟีเจอร์ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการนี้มีให้ใช้งานนอก Google สำหรับผู้ใช้สาธารณะภายนอกและพาร์ทเนอร์ที่ต้องการทำงานร่วมกับทีม Google ในโครงการที่เฉพาะเจาะจง

เครื่องมือติดตามปัญหาไม่ใช่เครื่องมือติดตามปัญหาสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป และไม่ได้เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคสำหรับทีมภายนอกที่ต้องการใช้เพื่อติดตามปัญหาของตนเอง คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นที่ทั่วไปในการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google โปรดดูวิธีแสดงความคิดเห็นในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

ผู้ชมเป้าหมาย

เครื่องมือติดตามปัญหามีไว้สำหรับผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่

  • ผู้ใช้สาธารณะของโปรเจ็กต์ที่ได้รับอนุมัติจำนวนหนึ่งซึ่งกำหนดโดย Google
  • ผู้ใช้พาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์บางโปรเจ็กต์กับ Google

เครื่องมือติดตามปัญหามีสิทธิ์ควบคุมการเข้าถึงซึ่งควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถค้นหา ดู สร้าง และแก้ไขปัญหาสำหรับแต่ละโครงการได้ Google เป็นผู้กำหนดสิทธิ์เหล่านี้เป็นแบบรายโปรเจ็กต์ ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Google จะไม่สามารถเพิ่มโปรเจ็กต์ใหม่ไปยังเครื่องมือติดตามปัญหาหรือจัดการสิทธิ์

ผู้ใช้แบบสาธารณะ

ผู้ใช้สาธารณะคือผู้ใช้และ/หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของโครงการที่เจาะจงซึ่ง Google กำหนดให้เครื่องมือติดตามปัญหาเป็นเครื่องมือติดตามปัญหา ผู้ใช้และนักพัฒนาโครงการที่ใช้เครื่องมือติดตามปัญหาไม่ใช่เครื่องมือติดตามที่ได้รับการอนุมัติ จะใช้เครื่องมือติดตามปัญหาเพื่อติดตามปัญหาของตนเองได้

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องมือติดตามปัญหาได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://issuetracker.google.com

ผู้ใช้พาร์ทเนอร์

ผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์คือผู้ใช้จากบริษัทหรือองค์กรที่ทำงานร่วมกับ Google ในโครงการเฉพาะที่ใช้เครื่องมือติดตามปัญหา

ผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ควรปฏิบัติตาม วิธีการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจงของพาร์ทเนอร์ และ สามารถเข้าถึงเครื่องมือติดตามปัญหาได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://partnerissuetracker.corp.google.com

ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้เครื่องมือติดตามปัญหาอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดเฉพาะบริการ นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

เครื่องมือติดตามปัญหา นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ แสดงรายละเอียดประเภทของข้อมูลที่ไม่เหมาะสมสำหรับการส่งไปยัง เครื่องมือติดตามปัญหา ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและสแปม โปรดอย่าส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเครื่องมือติดตามปัญหา หากคุณส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดส่งคำขอให้นำเนื้อหาออกโดยส่งทิกเก็ตการสนับสนุน