เครื่องมือติดตามปัญหาของ Google

เกี่ยวกับเครื่องมือติดตามปัญหา

เครื่องมือติดตามปัญหาคือเครื่องมือที่ใช้ภายใน Google เพื่อติดตามข้อบกพร่องและคําขอฟีเจอร์ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการนี้มีให้ใช้งานนอก Google สําหรับผู้ใช้ภายนอกและผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ภายนอกที่ต้องการทํางานร่วมกับทีม Google ในโปรเจ็กต์เฉพาะ

เครื่องมือติดตามปัญหาไม่ใช่เครื่องมือติดตามปัญหาทั่วไป และไม่ได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคของทีมภายนอกที่ต้องการใช้เพื่อติดตามปัญหาของตนเอง คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นที่ทั่วไปสําหรับส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google โปรดอ่านเอกสารสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเพื่อดูความคิดเห็น

ผู้ชมเป้าหมาย

เครื่องมือติดตามปัญหามีไว้สําหรับผู้ใช้ 2 ชุด

  • ผู้ใช้สาธารณะของโปรเจ็กต์ที่ได้รับอนุมัติแบบจํากัดซึ่ง Google กําหนด
  • ผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ที่ทํางานร่วมกันในโปรเจ็กต์เฉพาะกับ Google

เครื่องมือติดตามปัญหามีสิทธิ์ควบคุมการเข้าถึงที่ควบคุมว่าผู้ใช้รายใดจะค้นหา ดู สร้าง และแก้ไขแต่ละโปรเจ็กต์ได้ Google ระบุสิทธิ์เหล่านี้สําหรับแต่ละโปรเจ็กต์ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ Google ไม่สามารถเพิ่มโปรเจ็กต์ใหม่ลงในเครื่องมือติดตามปัญหาหรือจัดการสิทธิ์

ผู้ใช้สาธารณะ

ผู้ใช้สาธารณะคือผู้ใช้และ/หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์โปรเจ็กต์ที่เจาะจงซึ่ง Google ได้กําหนดให้เครื่องมือติดตามปัญหาเป็นเครื่องมือติดตามปัญหา ผู้ใช้และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของโปรเจ็กต์ที่เครื่องมือติดตามปัญหาไม่ใช่เครื่องมือติดตามที่ได้รับอนุมัติจะใช้เครื่องมือติดตามปัญหาของตนเองไม่ได้

ผู้ใช้สาธารณะเข้าถึงเครื่องมือติดตามปัญหาได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://issuestracker.google.com

ผู้ใช้ที่เป็นพาร์ทเนอร์

ผู้ใช้พาร์ทเนอร์ คือผู้ใช้จากบริษัทหรือองค์กรที่ทํางานร่วมกับ Google ในโปรเจ็กต์ที่เจาะจงซึ่งใช้เครื่องมือติดตามปัญหา

ผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ควรทําตามวิธีการเข้าถึงได้สําหรับพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะ และสามารถเข้าถึงเครื่องมือติดตามปัญหาได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://partnerissuestracker.corp.google.com

ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้เครื่องมือติดตามปัญหาอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการ ของ Google และข้อกําหนดเฉพาะบริการ นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้

เครื่องมือติดตามปัญหา นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ ให้รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งไปยังเครื่องมือติดตามปัญหา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โปรดอย่าส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเครื่องมือติดตามปัญหา หากคุณส่งเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยไม่ตั้งใจ โปรดขอให้นําเนื้อหาดังกล่าวออกโดยส่งตั๋วสนับสนุน