Quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác (IMA) là một bộ SDK giúp bạn dễ dàng tích hợp quảng cáo đa phương tiện vào các trang web và ứng dụng của mình. SDK IMA có thể yêu cầu quảng cáo trên mọi máy chủ quảng cáo tuân thủ VAST, đồng thời quản lý việc phát quảng cáo trong ứng dụng của bạn. IMA cũng có thể hiển thị quảng cáo đồng hành, báo cáo chỉ số cho máy chủ quảng cáo và kết hợp các tín hiệu mua chính, chẳng hạn như khả năng xem, Chế độ xem đang kích hoạt, IDFA/ADID và nhắm mục tiêu theo nội dung.

Có hai cách để triển khai SDK IMA: phía máy khách, kết hợp quảng cáo và video nội dung trong ứng dụng, và chèn quảng cáo động (DAI), kết hợp quảng cáo và video nội dung trên máy chủ Ad Manager, rồi trả về một luồng video duy nhất để phát lại ứng dụng.

Với SDK phía máy khách của IMA, bạn duy trì quyền kiểm soát việc phát video nội dung, còn SDK xử lý việc phát quảng cáo. Quảng cáo phát trong một trình phát video riêng biệt nằm ở đầu trình phát video nội dung của ứng dụng.

Tính năng

Để biết thêm thông tin về các tính năng mà máy khách IMA hỗ trợ cho từng nền tảng, hãy tham khảo bài viết Hỗ trợ và khả năng tương thích.

Với SDK IMA DAI, các ứng dụng sẽ đưa ra yêu cầu phát trực tiếp cho video quảng cáo và nội dung, kể cả video theo yêu cầu hoặc nội dung trực tiếp. Sau đó, SDK sẽ trả về một luồng video kết hợp, do đó, bạn không phải quản lý việc chuyển đổi giữa video quảng cáo và video nội dung trong ứng dụng của mình.

Tính năng

  • Mang đến trải nghiệm xem liền mạch giống như chương trình phát sóng.
  • Có thể gửi yêu cầu quảng cáo tới các mạng Google Ad Manager, Ad Exchange cho video, AdSense cho videoAdSense cho trò chơi cũng như các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba. Các luồng được kết hợp trên máy chủ Ad Manager, bất kể quảng cáo được lưu trữ trên mạng nào.
Ngoài việc sử dụng IMA SDK với nền tảng gốc của chúng, bạn cũng có thể tích hợp IMA với các nền tảng và thiết bị khác bằng cách sử dụng SDK gốc để phát triển các ứng dụng cho các nền tảng tương thích.