ฉันควรใช้ API ใด

บริการ Google Play มี API 2 ประเภทที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการยืนยันโดยใช้ SMS ได้แก่ SMS Fetchr API และ SMS User Consent API

SMS Fetchr API ช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นแบบอัตโนมัติมากที่สุด และควรใช้เมื่อเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องวางโค้ดแฮชที่กําหนดเองในเนื้อหาของข้อความและอาจเป็นเรื่องยากหากคุณไม่ใช่ผู้ส่งข้อความดังกล่าว

หากควบคุมเนื้อหาข้อความไม่ได้ เช่น หากแอปทํางานร่วมกับสถาบันการเงินที่อาจต้องการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ก่อนที่จะอนุมัติธุรกรรมการชําระเงินในแอป ให้ใช้ SMS Consent API ที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องใช้โค้ดแฮชที่กําหนดเอง แต่จะกําหนดให้ผู้ใช้ต้องอนุมัติคําขอของแอปเพื่อเข้าถึงข้อความที่มีรหัสยืนยัน ความยินยอมของผู้ใช้ SMS จะช่วยตรวจสอบว่าโอกาสที่จะแสดงข้อความที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ใช้น้อยลงหรือไม่ เพื่อตรวจสอบว่าข้อความมีรหัสอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 4-10 ตัวที่มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวหรือไม่ นอกจากนี้ยังกรองข้อความจากผู้ส่งในรายชื่อติดต่อ ของผู้ใช้ด้วย

ความแตกต่างต่างๆ สรุปได้ในตารางด้านล่าง

ตัวดึงข้อมูล SMS ความยินยอมของผู้ใช้ SMS
ข้อกําหนดของข้อความ รหัสแฮช 11 หลักที่ระบุแอปของคุณแบบไม่ซ้ํา รหัสที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 4-10 หลักที่มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
ข้อกําหนดของผู้ส่ง ไม่มี ผู้ส่งต้องไม่อยู่ในรายชื่อติดต่อของผู้ใช้
การโต้ตอบของผู้ใช้ ไม่มี แตะครั้งเดียวเพื่ออนุมัติ