เราจะ หยุดห้องสมุดแพลตฟอร์ม Google เข้าสู่ระบบ JavaScript สำหรับเว็บ สำหรับการตรวจสอบและใช้งานในการลงชื่อเข้าใช้บริการใหม่ประจำตัว Google SDKs สำหรับทั้ง เว็บ และ Android แทน

เพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ Google ในเว็บแอปของคุณ

เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ Google ด้วยรหัสเพียงไม่กี่บรรทัด:

<html lang="en">
 <head>
  <meta name="google-signin-scope" content="profile email">
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 </head>
 <body>
  <div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn" data-theme="dark"></div>
  <script>
   function onSignIn(googleUser) {
    // Useful data for your client-side scripts:
    var profile = googleUser.getBasicProfile();
    console.log("ID: " + profile.getId()); // Don't send this directly to your server!
    console.log('Full Name: ' + profile.getName());
    console.log('Given Name: ' + profile.getGivenName());
    console.log('Family Name: ' + profile.getFamilyName());
    console.log("Image URL: " + profile.getImageUrl());
    console.log("Email: " + profile.getEmail());

    // The ID token you need to pass to your backend:
    var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
    console.log("ID Token: " + id_token);
   }
  </script>
 </body>
</html>
พร้อมที่จะรวมการลงชื่อเข้าใช้ Google เข้ากับเว็บแอปของคุณแล้วหรือยัง