Wycofujemy z biblioteki internetowej biblioteki logowania Google przez Google. Po 31 marca 2023 r. biblioteka nie będzie dostępna do pobrania. Zamiast tego użyj nowych usług tożsamości Google w internecie.
Nowo utworzone identyfikatory klientów są teraz zablokowane przy użyciu starszej biblioteki platformy. Nie ma to wpływu na istniejące identyfikatory klientów. Nowe identyfikatory klienta utworzone przed 29 lipca 2022 roku mogą skonfigurować `plugin_name`, aby umożliwić korzystanie z Biblioteki Google Platform.
Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dodawanie Logowania przez Google do aplikacji internetowej

Włącz Logowanie przez Google, dodając tylko kilka linijek kodu:

<html lang="en">
 <head>
  <meta name="google-signin-scope" content="profile email">
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 </head>
 <body>
  <div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn" data-theme="dark"></div>
  <script>
   function onSignIn(googleUser) {
    // Useful data for your client-side scripts:
    var profile = googleUser.getBasicProfile();
    console.log("ID: " + profile.getId()); // Don't send this directly to your server!
    console.log('Full Name: ' + profile.getName());
    console.log('Given Name: ' + profile.getGivenName());
    console.log('Family Name: ' + profile.getFamilyName());
    console.log("Image URL: " + profile.getImageUrl());
    console.log("Email: " + profile.getEmail());

    // The ID token you need to pass to your backend:
    var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
    console.log("ID Token: " + id_token);
   }
  </script>
 </body>
</html>
Wszystko gotowe do zintegrowania Logowania przez Google z Twoją aplikacją internetową?