Nghiên cứu điển hình & Ứng dụng nổi bật

Tính năng Đăng nhập bằng Google là một hệ thống xác thực an toàn giúp giảm bớt gánh nặng đăng nhập cho người dùng bằng cách cho phép họ đăng nhập bằng Tài khoản Google – chính là tài khoản mà họ đã dùng với Gmail, Play, Photos và các dịch vụ khác của Google.

Dưới đây là câu chuyện thành công của một số công cụ tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google:

Nghiên cứu điển hình

Pinterest

Người dùng Pinterest có khả năng sử dụng tính năng Chạm của Google One cao hơn gấp 2 lần so với các phương thức đăng nhập nhiều bước khác.

Đọc thêm

Reddit

Việc triển khai kết hợp nút Đăng nhập bằng Google và lời nhắc Một lần chạm đã giúp số lượt chuyển đổi tăng gần 2 lần.

Đọc thêm

Công ty sắt

Sau khi triển khai Google One Tap cho web, số lượt đăng ký đã tăng 8 lần.

Đọc thêm

eBay

Người dùng có khả năng đăng nhập trên cả web dành cho máy tính và web dành cho thiết bị di động cao hơn 100% sau khi triển khai tính năng Một lần chạm.

Đọc thêm

Đá Vikatan

Tỷ lệ tạo tài khoản mới đã tăng 270%

Đọc thêm