Web için Google ile Oturum Açma JavaScript Platformu Kitaplığı'nı kullanımdan kaldırıyoruz. Kitaplık, 31 Mart 2023'te kullanımdan kaldırılan tarihten sonra indirilemeyecek. Bunun yerine, Web için yeni Google Kimlik Hizmetleri'ni kullanın.
Yeni oluşturulan İstemci Kimliklerinin artık varsayılan olarak eski Platform Kitaplığı'nı kullanması engellendi. Mevcut İstemci Kimlikleri bundan etkilenmeyecektir. 29 Temmuz 2022'den önce oluşturulan yeni İstemci Kimlikleri, Google Platform Kitaplığı'nın kullanımını etkinleştirmek üzere `plugin_name` ayarını yapabilir.

Android için Oturum Açmayı Deneyin

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Oturum açmanın işleyiş şeklini görmek için Android örnek uygulamamızı kullanın veya mevcut uygulamanıza Oturum Açma'yı ekleyin.

Zorunlu: Android Studio ve Google Play Hizmetleri'nin en son sürümleri.

Projeyi alın

Bir Google hizmetleri örneğini ilk kez kullanıyorsanız google-services deposuna göz atın.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Android Studio'yu açın.

File & gt; Open'ı (Dosya & Aç) seçin, google-services deposunu klonladığınız yere gidin ve google-services/android/signin'i açın.

Google API projesi yapılandırma

Örneği kullanmak için, projenizi ayarlamayı tamamlamak üzere bazı ek bilgiler sağlamanız gerekir. Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve istendiğinde com.google.samples.quickstart.signin paket adını belirtin. Ayrıca imza sertifikanızın SHA-1 karmasını da sağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için Müşterinizi Kimlik Doğrulama başlıklı makaleye bakın.

Projeyi yapılandırın

Örnek IdTokenActivity ve ServerAuthCodeActivity örnekleri, bir OAuth 2.0 web istemcisi kimliği belirtmenizi gerektirir. Gerçek bir uygulamada, bu istemci kimliği uygulamanızın arka uç sunucusunu temsil eder. Yukarıdaki projeyi yapılandırırken bu amaç için bir istemci kimliği oluşturuldu.

Google API Konsolu'nu açarak bu değeri bulun:

Google API Konsolu

Web sunucunuzun istemci kimliği, Web istemcisi (Google ile Oturum Açma için otomatik olarak oluşturuldu) ifadesinin yanında gösterilir. İstemci kimliğini kopyalayıp projenizin strings.xml dosyasına yapıştırın:

<string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Örneği çalıştırın

Artık örneği oluşturmaya ve Android Studio'dan çalıştırmaya hazırsınız.

Örneği oluşturun ve çalıştır düğmesini tıklayıp Google Play Hizmetleri'nin en son sürümüne sahip bağlı bir cihaz veya emülatör seçin.

İşleyiş şekli

Uygulama, gereken oturum açma seçeneklerini belirterek bir GoogleSignInClient oluşturur. Oturum açma düğmesi tıklandığında, uygulama oturum açma amacını başlatır ve kullanıcıdan Google hesabıyla oturum açmasını ister.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Sonraki adımlar

Google ile Oturum Açma özelliğini kendi uygulamanızda nasıl uygulayabileceğinizi görmek istiyorsanız uygulama kılavuzumuza göz atın.

Uygulamanıza Oturum Açma ekleme

İyi bir deneyim yaşadınız mı? Sorun mu yaşıyorsunuz? Bize bildirin.