Zaloguj się w Androidzie

Użyj naszej przykładowej aplikacji na Androida, aby zobaczyć, jak działa Logowanie, lub dodaj logowanie do aplikacji.

Wymagane: najnowsze wersje Android Studio i Usług Google Play.

Pobieranie projektu

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z przykładowej usługi Google, sprawdź repozytorium google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Otwórz Android Studio.

Wybierz Plik > Otwórz, przejdź do sklonowanego repozytorium google-services i otwórz google-services/android/signin.

Konfigurowanie projektu w konsoli Google API

Aby skorzystać z przykładu, musisz skonfigurować projekt Konsoli interfejsów API Google na kliencie w Androidzie i w aplikacji internetowej:
 1. Otwórz istniejący projekt w Konsoli API lub utwórz projekt, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Sprawdź, czy wszystkie informacje na stronie uwierzytelniania OAuth są kompletne i dokładne.
 3. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Android. Nazwa pakietu przykładowej aplikacji to com.google.samples.quickstart.signin. Musisz też podać identyfikator SHA-1 z odcisku cyfrowego certyfikatu podpisywania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie klienta.
 4. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Aplikacja internetowa. Pola Autoryzowane źródła JavaScript i Identyfikatory URI przekierowania mogą pozostać puste. Ten identyfikator klienta internetowego jest wymagany przez przykłady IdTokenActivity i ServerAuthCodeActivity. W prawdziwej aplikacji ten identyfikator klienta reprezentuje serwer backendu aplikacji.
 5. Skopiuj identyfikator klienta i wklej go w pliku strings.xml projektu:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Uruchom przykład

Teraz możesz skompilować przykładowy kod i uruchomić go w Android Studio.

Utwórz przykład i kliknij przycisk uruchamiania, a następnie wybierz połączone urządzenie lub emulator z najnowszą wersją Usług Google Play.

Jak to działa

Aplikacja tworzy GoogleSignInClient, określając potrzebne opcje logowania. Gdy użytkownik kliknie ten przycisk, aplikacja rozpocznie intencję logowania, aby zalogować się za pomocą konta Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Dalsze kroki

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć Logowanie przez Google w swojej aplikacji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po implementacji.

Dodaj logowanie do aplikacji

Czy coś Ci się podobało? Masz problemy? Daj nam znać.