Rozpocznij integrowanie Logowania przez Google z aplikacją na Androida

Zanim zaczniesz integrować logowanie przez Google z własną aplikacją, musisz skonfigurować projekt w konsoli interfejsów API Google oraz projekt Android Studio. Właśnie do tego służą czynności opisane na tej stronie. Kolejne kroki opisują, jak zintegrować Logowanie przez Google z aplikacją.

Wymagania wstępne

Logowanie przez Google na urządzeniach z Androidem ma następujące wymagania:

 • Zgodne urządzenie z Androidem 6.0 lub nowszym, które zawiera Sklep Google Play lub emulator z narzędziem AVD obsługującym platformę interfejsów API Google w wersji 4.2.2 lub nowszej i z Usługami Google Play w wersji 15.0.0 lub nowszej.
 • Najnowsza wersja pakietu SDK na Androida z komponentem SDK Tools. Pakiet SDK można znaleźć w narzędziu Android SDK Manager w Android Studio.
 • Projekt skonfigurowany do kompilowania w Androidzie 6.0 (Marshmallow) lub nowszym.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników Android Studio – zalecanego środowiska programistycznego.

Dodaj Usługi Google Play

W pliku build.gradle najwyższego poziomu projektu sprawdź, czy znajduje się w nim repozytorium Google Maven:

allprojects {
  repositories {
    google()

    // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
    // maven {
    //   url 'https://maven.google.com'
    // }
  }
}

Następnie w pliku build.gradle na poziomie aplikacji zadeklaruj Usługi Google Play jako zależność:

apply plugin: 'com.android.application'
  ...

  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0'
  }

Konfigurowanie projektu w Konsoli interfejsów API Google

 1. Otwórz swój projekt w konsoli interfejsów API lub utwórz projekt, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Upewnij się, że na ekranie zgody OAuth wszystkie informacje są kompletne i dokładne.
 3. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Android dla swojej aplikacji, jeśli jeszcze go nie masz. Musisz podać nazwę pakietu aplikacji i odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie klienta.

Uzyskiwanie identyfikatora klienta OAuth 2.0 serwera backendu

Jeśli Twoja aplikacja uwierzytelnia się przy użyciu serwera backendu lub uzyskuje dostęp do interfejsów API Google z serwera backendu, musisz uzyskać identyfikator klienta OAuth 2.0, który reprezentuje Twój serwer backendu.

Aby utworzyć identyfikator klienta dla serwera:

 1. Otwórz swój projekt w Konsoli interfejsów API.

 2. Na stronie Dane logowania utwórz identyfikator klienta typu Aplikacja internetowa. Zanotuj ciąg identyfikatora klienta, który musisz przekazać do metody requestIdToken lub requestServerAuthCode podczas tworzenia obiektu GoogleSignInOptions.

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu projektu Konsoli interfejsów API Google i skonfigurowania projektu w Android Studio możesz zintegrować Logowanie przez Google ze swoją aplikacją.