כניסה באמצעות Android

אפשר להשתמש באפליקציה לדוגמה של Android כדי לראות איך פועלת הכניסה, או להוסיף כניסה לאפליקציה הקיימת.

חובה: הגרסאות העדכניות של Android Studio ושל שירותי Google Play.

להורדת הפרויקט

אם זאת הפעם הראשונה שאתם משתמשים בדגימה של שירותי Google, עיינו במאגר של google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

פותחים את Android Studio.

בוחרים באפשרות File > Open (קובץ > פתיחה), מחפשים את המקום שבו שכפלתם את המאגר google-services ופותחים את google-services/android/signin.

הגדרת פרויקט ב-Google API Console

כדי להשתמש בדוגמה, צריך להגדיר פרויקט ב-Google API Console עם לקוח Android ולקוח של אפליקציית אינטרנט:
 1. פותחים פרויקט קיים במסוף API או יוצרים פרויקט אם עדיין אין לכם.
 2. בדף מסך ההסכמה של OAuth, יש לוודא שכל המידע מלא ומדויק.
 3. בדף 'פרטי כניסה', יוצרים מזהה לקוח מסוג Android. שם החבילה של האפליקציה לדוגמה הוא com.google.samples.quickstart.signin. בנוסף, צריך לספק את הגיבוב SHA-1 מטביעת האצבע של אישור החתימה. למידע נוסף, ראו אימות הלקוח.
 4. בדף Credentials, יוצרים מזהה לקוח מסוג Web application. אפשר להשאיר את השדות Authorized JavaScript Origins ו-Authorized redirect URIs ריקים. מזהה הלקוח באינטרנט נדרש לפי הדוגמאות IdTokenActivity ו-ServerAuthCodeActivity של הדוגמה. באפליקציה אמיתית, מזהה הלקוח הזה ייצג את השרת העורפי של האפליקציה.
 5. מעתיקים את מזהה הלקוח ומדביקים אותו בקובץ strings.xml של הפרויקט:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

הרצת הדוגמה

עכשיו אתם מוכנים ליצור את הדוגמה ולהפעיל אותה מ-Android Studio.

יוצרים את הדוגמה ולוחצים על לחצן ההרצה ובוחרים מכשיר מחובר או אמולטור עם הגרסה האחרונה של Google Play Services.

איך זה עובד

האפליקציה יוצרת GoogleSignInClient, שמפרטת את אפשרויות הכניסה הנדרשות לה. לאחר מכן, כשלוחצים על לחצן הכניסה, האפליקציה מפעילה את Intent הכניסה, ופעולה זו מבקשת מהמשתמש להיכנס עם חשבון Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

השלבים הבאים

מומלץ לעיין במדריך ההטמעה שלנו כדי להבין איך להטמיע את התכונה 'כניסה באמצעות חשבון Google' באפליקציה שלך.

הוספת כניסה לאפליקציה

האם הייתה לך חוויה טובה? נתקלת בבעיות? חשוב לנו לקבל משוב!