Telefon Numarası İpucu

Google Play Hizmetleri tarafından desteklenen bir kitaplık olan Telefon Numarası İpucu API'si, kullanıcıların (SIM tabanlı) telefon numaralarını ipucu olarak göstermenin sorunsuz bir yolunu sunar.

Telefon Numarası İpucu'nu kullanmanın avantajları arasında şunlar yer alır:

 • Ek izin isteği gerekmiyor
 • Kullanıcının telefon numarasını manuel olarak yazma ihtiyacını ortadan kaldırır
 • Google Hesabı gerekli değildir
 • Doğrudan oturum açma/kaydolma iş akışlarına bağlı değildir
 • Otomatik doldurmaya kıyasla Android sürümleri için daha fazla destek

Başlamadan önce

Uygulamanızı hazırlamak için aşağıdaki bölümlerde verilen adımları tamamlayın.

Uygulamanızı yapılandırma

Telefon Numarası İpucu API'sinin Google Play Hizmetleri bağımlılığını modülünüzün Gradle derleme dosyasına ekleyin. Bu dosya genellikle app/build.gradle olur:

 apply plugin: 'com.android.application'

 ...

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0'
 }

İşleyiş şekli

Telefon Numarası İpucu API'si, akışı başlatmak için bir PendingIntent kullanır. PendingIntent başlatıldıktan sonra kullanıcıya tüm (SIM tabanlı) telefon numaralarının listelendiği bir kullanıcı arayüzü sunulur. Ardından kullanıcı, kullanmak istediği telefon numarasını seçebilir veya akışı iptal edebilir. Seçilen telefon numarası, Intent'ten alması için geliştiriciye sunulur.

Telefon Numarası İpucu Kullanıcı Arayüzü ve Ayarlar.
Şekil 1. Telefon Numarası İpucu Kullanıcı Arayüzü ve Ayarlar

GetPhoneNumbeHintIntentRequest nesnesi oluşturma

Sağlanan GetPhoneNumberHintIntentRequest.Builder() yöntemini kullanarak bir GetPhoneNumberHintIntentRequest nesnesi oluşturarak başlayın. Daha sonra bu istek nesnesi, Telefon Numarası İpucu akışını başlatmak için bir Intent almak amacıyla kullanılabilir.

Kotlin

val request: GetPhoneNumberHintIntentRequest = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build()

Java

GetPhoneNumberHintIntentRequest request = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build();

Telefon Numarası İsteme İpucu

Telefon Numarası İpucu akışını başlatmak için PendingIntent öğesini almak amacıyla önceki GetPhoneNumberHintIntentRequest nesnesine geçerek SignInClient.getPhoneNumberHintIntent() numaralı telefonu arayın.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
.getPhoneNumberHintIntent(request)
.addOnSuccessListener { result: PendingIntent ->
 try {
  phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(
   IntentSenderRequest.Builder(result).build()
  )
 } catch (e: Exception) {
   Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed")
 }
}
.addOnFailureListener {
  Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
}

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener( result -> {
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(result.getIntentSender());
   } catch(Exception e) {
     Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed", e);
   }
 })
 .addOnFailureListener(e -> {
   Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
 });

Telefon Numarası Alınıyor

Telefon numarasını almak için Intent kartını SignInClient.getPhoneNumberFromIntent adresine aktarın.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartIntentSenderForResult()) { result ->
   try {
     val phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.data)
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
   }
 }

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher =
 registerForActivityResult(
   new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
   new ActivityResultCallback() {
     @Override
     public void onActivityResult(ActivityResult result) {
       try {
         String phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.getData());
       } catch {
         Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
       }
     }
 });