Obsługa kluczy na Androidzie i w Chrome

Klucze mogą być synchronizowane między urządzeniami w tym samym ekosystemie. Na przykład klucze utworzone na Androidzie są przechowywane w Menedżerze haseł Google.

Klucze to rozwijająca się technologia, a obsługiwane środowiska wciąż się zmieniają. Od maja 2023 roku w Chrome w systemie macOS i Windows klucze są przechowywane tylko na urządzeniu lokalnym.

Menedżer haseł Google

Menedżer haseł Google przechowuje, wyświetla i synchronizuje klucze na Androidzie i w Chrome. Klucze z Menedżera haseł Google są dostępne dla wszystkich aplikacji na Androida, w tym Chrome i innych przeglądarek. Gdy użytkownik tworzy klucz na urządzeniu z Androidem, jest on przechowywany i synchronizowany z innymi urządzeniami z tym systemem, a obiekty tajne klucza są w pełni szyfrowane. Dzięki temu klucze będą dostępne dla użytkowników na wszystkich urządzeniach z Androidem, które korzystają z Menedżera haseł Google i będą zalogowane na to samo konto Google.

Menedżer haseł Google w Chrome ułatwia tworzenie kluczy i logowanie się przy ich użyciu. W zależności od systemu operacyjnego na komputerze (np.Chrome OS, iOS, macOS, Windows) użytkownicy mogą otrzymać kod QR, który umożliwia bezpieczne korzystanie z klucza zapisanego na urządzeniu mobilnym. Może się też pojawić powiadomienie z prośbą o odblokowanie telefonu, aby można było użyć odpowiedniego klucza.

Obsługa kluczy w aplikacjach na Androida

Aplikacje na Androida obsługują klucze za pomocą menedżera danych logowania. Menedżer danych logowania obsługuje klucze, hasła i federację tożsamości. Klucze są obsługiwane na urządzeniach z Androidem 9 (poziom interfejsu API 28) lub nowszym. Hasła i logowanie się przez Google są obsługiwane od Androida 4.4.

Obsługa klucza w Chrome w różnych systemach operacyjnych

Chrome na wszystkich platformach stacjonarnych obsługuje klucze z urządzeń mobilnych. Aby użyć klucza z urządzenia z Androidem lub z iOS, wybierz odpowiednią opcję.

Selektor uwierzytelniania
Ilustracja 1. Selektor w aplikacji Authenticator

Więcej informacji o logowaniu się za pomocą telefonu znajdziesz w artykule Logowanie się przy użyciu telefonu.

W poniższych sekcjach opisano działanie Chrome w różnych systemach operacyjnych.

Android

Chrome na urządzeniach z Androidem w wersji 9 lub nowszej obsługuje klucze. Klucze wygenerowane w Chrome na Androidzie są przechowywane w Menedżerze haseł Google. Klucze są dostępne na wszystkich innych urządzeniach z Androidem, pod warunkiem że jest dostępny Menedżer haseł Google i jest ono zalogowane na konto Google użytkownika.

Windows;

Chrome w systemie Windows przechowuje klucze w systemie Windows Hello, które od maja 2023 r. ich nie synchronizują na innych urządzeniach.

Gdy użytkownik po raz pierwszy loguje się w witrynie w Chrome w systemie Windows, powinien zeskanować kod QR za pomocą innego urządzenia, które ma już klucz. Później może utworzyć klucz na lokalnym urządzeniu z systemem Windows, aby używać go w przyszłości.

macOS

Chrome w systemie macOS przechowuje klucze w lokalnym profilu i od maja 2023 roku nie synchronizuje ich z innymi urządzeniami. Klucze z icha kluczy iCloud nie są jeszcze dostępne w Chrome w systemie macOS.

Gdy użytkownik po raz pierwszy próbuje zalogować się na stronie w Chrome w systemie macOS, powinien zeskanować kod QR za pomocą innego urządzenia, które ma już klucz. Potem mogą zarejestrować klucz na lokalnym urządzeniu z systemem macOS, aby używać go w przyszłości.

iOS lub iPadOS

Chrome na iOS 16 i iPadOS 16 przechowuje klucze w pęku kluczy w iCloud. Klucze w pęku kluczy iCloud są synchronizowane między urządzeniami Apple użytkownika i mogą być używane przez inne przeglądarki i aplikacje.

Linux

Chrome w Linuksie nie obsługuje kluczy z wbudowanym mechanizmem uwierzytelniania platformy. Użytkownicy systemu Linux mogą używać kluczy z innego urządzenia, na przykład telefonu z Androidem czy iPhone'a, skanując kod QR.

Podsumowanie pomocy dotyczącej kluczy w Chrome

Systemy operacyjne Android macOS iOS/iPadOS Windows; Linux
Weryfikacja użytkowników lokalnych
Synchronizacja klucza 1. 1 3
Autouzupełnianie 2
Może logować się za pomocą telefonu

: Obsługiwane, : planowane, : brak planów

1: synchronizacja z pękiem kluczy iCloud 2: wymaga systemu Windows 11 22H2 3: w zależności od systemu Windows Hello