Tổng quan về tính năng đăng nhập bằng một lần chạm trên Android

Bạn có thể cung cấp các quy trình xác thực liền mạch cho người dùng bằng các API đăng nhập và đăng ký chỉ bằng một lần nhấn.

Với tính năng đăng ký bằng một lần chạm, người dùng sẽ được nhắc tạo một tài khoản có hộp thoại hiển thị nội tuyến với nội dung của ứng dụng. Nhờ vậy, họ sẽ không bao giờ bị mất ngữ cảnh bằng màn hình đăng ký. Chỉ cần một lần nhấn là khách hàng sẽ có tài khoản an toàn, không cần mật khẩu, dựa trên mã thông báo và dịch vụ của bạn, được bảo vệ bằng Tài khoản Google của họ. Và tất nhiên, vì có quá trình đăng ký nhỏ, nên người dùng có nhiều khả năng sẽ đăng ký hơn.

Người dùng cũ đăng nhập chỉ bằng một lần nhấn, ngay cả khi họ chuyển đổi thiết bị hoặc nền tảng. Và đối với người dùng cũ, tính năng đăng nhập bằng một lần chạm cũng hoạt động cả với mật khẩu. Nếu đã lưu mật khẩu qua Google bằng cách sử dụng tính năng tự động điền của Android, Smart Lock cho Mật khẩu hoặc Chrome trên bất kỳ nền tảng nào, thì họ có thể chia sẻ những thông tin đăng nhập đó với ứng dụng của mình và đăng nhập mà không gây phiền hà.

Bạn đã sẵn sàng để thử chưa?

Bắt đầu