Logowanie jednym dotknięciem na Androidzie

Możesz zapewnić użytkownikom płynne uwierzytelnianie za pomocą interfejsów Google API do logowania i rejestracji jednym dotknięciem.

W przypadku rejestracji jednym dotknięciem użytkownicy są proszeni o utworzenie konta w oknie, które jest wbudowane w zawartość Twojej aplikacji. Dzięki temu nigdy nie jest oddalone od kontekstu na ekranie rejestracji. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać bezpieczne, oparte na tokenach i bez hasła konto w Twojej usłudze, chronione przez jego konto Google. Ponieważ rejestracja jest bardzo łatwa, użytkownicy są bardziej skłonni do rejestracji.

Powracający użytkownicy są zalogowani jednym kliknięciem, nawet jeśli zmieniają urządzenie lub platformę. W przypadku powracających użytkowników logowanie jednym dotknięciem działa też z hasłami. Jeśli ma zapisane hasło w Google za pomocą autouzupełniania na Androidzie, Smart Lock na hasła lub Chrome na dowolnej platformie, może udostępnić te dane aplikacji Twojej aplikacji i łatwo się zalogować.

Chcesz to wypróbować?

Rozpocznij