Làm quen với tính năng đăng nhập và đăng ký bằng một lần chạm

Trước khi thêm tính năng đăng nhập bằng một lần chạm vào ứng dụng, hãy thiết lập các API của Google và dự án Android.

Thiết lập dự án bảng điều khiển API của Google

 1. Mở dự án của bạn trong Bảng điều khiển API hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có dự án nào.
 2. Trên trang màn hình xin phép bằng OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác. Cụ thể, hãy đảm bảo bạn đã chỉ định các URL của chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của ứng dụng.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách Android cho ứng dụng của bạn nếu bạn chưa có mã ứng dụng này. Bạn cần chỉ định tên gói và chữ ký SHA-1 của ứng dụng.
  1. Truy cập trang Thông tin xác thực.
  2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng OAuth.
  3. Chọn loại ứng dụng Android.
 4. Trên trang Thông tin đăng nhập, hãy tạo một mã ứng dụng khách của ứng dụng web nếu bạn chưa có mã này. Bạn có thể để trống trường Nguồn gốc JavaScript được uỷ quyền và URI chuyển hướng được uỷ quyền. Mã ứng dụng khách này đại diện cho máy chủ phụ trợ xác thực của bạn. (Bạn sẽ sử dụng mã ứng dụng khách này khi gọi các API của Google từ máy chủ của mình, nhưng bạn cần mã ứng dụng này ngay cả khi không cần.)
  1. Truy cập trang Thông tin xác thực.
  2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng OAuth.
  3. Chọn loại ứng dụng Web application (Ứng dụng web).

Đưa các phần phụ thuộc vào dự án Android

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google (google()) vào cả hai phần buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện xác thực của Dịch vụ Google Play vào tệp bản dựng mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là app/build.gradle):

  apply plugin: 'com.android.application'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0'
  }
  

Không bắt buộc: Liên kết ứng dụng với trang web

Nếu bạn có một trang web dùng chung phần phụ trợ đăng nhập của ứng dụng, hãy tạo và phát hành tệp đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số để người dùng đăng nhập trên một nền tảng có thể dễ dàng đăng nhập trên nền tảng khác.

Các bước tiếp theo

Thêm quy trình đăng nhập bằng một lần chạm vào ứng dụng của bạn.