אזהרה: מידע זה מסופק תחת משתמש Google מדיניות נתונים . אנא עיין במדיניות ופעל בהתאם. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום להשעיית הפרויקט או החשבון.
שירותי זהות Google הוא ה- SDK החדש שלנו לכניסה חוצה פלטפורמות לאפליקציות אינטרנט ואנדרואיד, התומך וייעול סוגים רבים של אישורים.

זרימות כניסה והרשמה חלקות

הוסף כפתור הרשמה או כניסה מותאם אישית להתאמה אישית לאתר שלך.
הרשמו משתמשים חדשים בלחיצה אחת בלבד, מבלי להפריע להם באמצעות מסך הרשמה. משתמשים מקבלים באתר שלך מאובטח, מבוסס אסימונים, ללא סיסמה, המוגן על ידי חשבון Google שלהם.
היכנס למשתמשים באופן אוטומטי כאשר הם חוזרים לאתר שלך בכל מכשיר או דפדפן, גם לאחר תום ההפעלה שלהם.