Zmienianie pozycji promptu jednym dotknięciem

Domyślnie prompt jednym dotknięciem wyświetla się w prawym górnym rogu okna przeglądarki na komputerze. Gdy używany jest FedCM, przeglądarka w pełni kontroluje lokalizację promptu. Dlatego układy niestandardowe nie są obsługiwane.

Jeśli nie, wyświetl element jednym dotknięciem w kontenerze, aby zmienić pozycję promptu. Aby to zrobić, w atrybucie data-prompt_parent_id podaj identyfikator DOM elementu kontenera.

Ten przykładowy kod wykorzystuje element g_id_onload jako element kontenera i wyświetla prompt jednym dotknięciem w określonym miejscu:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
   data-prompt_parent_id="g_id_onload"
   style="position: absolute; top: 100px; right: 30px;
      width: 0; height: 0; z-index: 1001;">
</div>

W przeglądarkach mobilnych atrybut data-prompt_parent_id jest ignorowany.