การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ

จัดเก็บและเรียกข้อมูลชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านอย่างปลอดภัย
Blockstore API ช่วยให้แอปสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ได้โดยไม่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการบันทึกรหัสผ่านของผู้ใช้
บันทึกและดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบเป็นโปรแกรม และนําผู้ใช้เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์และเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วย Smart Lock สําหรับรหัสผ่าน
เปิดใช้แบบฟอร์มในแอปเพื่อใช้ยูทิลิตีของการป้อนข้อความอัตโนมัติในอุปกรณ์
เปิดใช้แบบฟอร์มในหน้าเว็บเพื่อใช้ยูทิลิตีการป้อนข้อความอัตโนมัติของเบราว์เซอร์