Zarządzanie danymi logowania

bezpiecznie przechowywać i pobierać dane logowania użytkownika i hasła;
Interfejs Blockstore API umożliwia aplikacjom zapisywanie danych logowania użytkowników bez konieczności zwiększania złożoności zabezpieczeń i bezpieczeństwa związanego z ich zapisywaniem.
Używaj funkcji Smart Lock na hasła, aby automatycznie zapisywać i pobierać dane logowania oraz automatycznie logować się na urządzeniach i w witrynach.
Włącz formularze w aplikacjach, aby móc korzystać z funkcji autouzupełniania na urządzeniu.
Włącz formularze na stronach internetowych, aby móc korzystać z funkcji autouzupełniania w przeglądarce.