การทดสอบกระบวนการกู้คืน

ขั้นตอนการคืนค่าสําหรับอุปกรณ์ที่รองรับ

OEM บางรายจะสร้างกระบวนการคืนค่าสําหรับอุปกรณ์ที่กําหนดเอง Block Store ใช้งานได้กับขั้นตอนการกู้คืนที่มีฟังก์ชันการโอนบัญชีของ Google เท่านั้น เนื่องจากเราใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ การโอนบัญชี Google มีให้ใช้งานในอุปกรณ์ Android ทุกเครื่องที่มีบริการ Google Play และจะเข้าถึงได้ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การคืนค่าสาย Google

การคืนค่าสายของ Google รองรับในอุปกรณ์ Pixel (และ Motorola และ Shapep เวอร์ชันล่าสุด) ระหว่างการตั้งค่า Android ให้แตะ "ถัดไป" บนหน้าจอด้านล่าง

หน้าจอเริ่มต้นระหว่างขั้นตอนการคืนค่าสาย
รูปที่ 1 หน้าจอเริ่มต้นระหว่างขั้นตอนการคืนค่าสาย

ทําตามข้อความแจ้งเพื่อเชื่อมต่อสายระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์เป้าหมาย แล้วดําเนินการต่อเพื่อคืนค่า ตรวจสอบว่าคุณได้ให้ความยินยอมตามหน้าจอด้านล่างเพื่อคัดลอกบัญชี Google แล้ว

คัดลอกข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่
รูปที่ 2 คัดลอกข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่

หากไม่มีการโอนบัญชี Google ทั้ง 2 อย่างนี้จะไม่มีข้อมูลการบล็อกใน Store

สวิตช์อัจฉริยะ Samsung

หากอุปกรณ์เป้าหมายคือ Samsung Galaxy มีขั้นตอนการกู้คืน 2 วิธีดังนี้ 1) จากการตั้งค่าเริ่มต้น หรือ 2) เปิด Smart Switch นอกการตั้งค่า

หากต้องการเปิดขั้นตอนจากการตั้งค่า ให้แตะ "ถัดไป" บนหน้าจอด้านล่างและทําตามวิธีการในการคืนค่าอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์ต่อไปนี้

แอป Samsung Smart Switch
รูปที่ 1 แอป Samsung Smart Switch

โปรดตรวจสอบว่าคุณยินยอมให้โอนบัญชี Google เช่นเดียวกับขั้นตอนการโอนผ่าน Google ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่โอนข้อมูลใน Store Store

เพื่อเปิดโฟลว์จากภายนอกการตั้งค่า ให้ค้นหาแอป Smart Switch แล้วเปิดใช้โดยตรงในอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่อง (หากอุปกรณ์ต้นทางไม่ใช่อุปกรณ์ Samsung คุณจะต้องติดตั้งแอป Smart Switch ในอุปกรณ์นั้นจาก Play Store) ระบบจะโอนข้อมูล "บล็อก" ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลบัญชี คุณจึงต้องตรวจสอบว่าได้เลือก "บัญชี" ในหน้าจอ "เลือกข้อมูลที่จะโอน" ระหว่างกระบวนการ Smart Switch ดังนี้

เลือกข้อมูลที่จะโอน
รูปที่ 2 เลือกข้อมูลที่จะโอน

หากคุณเรียกใช้ Smart Switch มากกว่า 1 ครั้งในการทดสอบ คุณอาจเลือก "บัญชี" ในหน้าจอนั้นเมื่อโอนครั้งต่อๆ ไป (ตัวเลือกเป็นสีเทา) เนื่องจากอุปกรณ์เป้าหมายจะมีบัญชีทั้งหมดในอุปกรณ์ต้นทางอยู่แล้ว วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือการมีบัญชี Google 2 บัญชีในอุปกรณ์ต้นทาง ซึ่งได้แก่ บัญชีที่ลงทะเบียนในโปรแกรม Block Store (ดูข้อกําหนดเบื้องต้น) และบัญชีอื่น ก่อนจะเริ่มการโอน Smart Switch ใหม่ ให้นําบัญชีที่ 2 ในอุปกรณ์เป้าหมายออก (จากการตั้งค่า > บัญชีและการสํารองข้อมูล > บัญชี) คุณควรเลือก "บัญชี" ในหน้าจอ "เลือกข้อมูลที่จะโอน" ได้

กู้คืนระบบ Android แบบไร้สาย

สําหรับ OEM ที่ไม่ใช่ Samsung ซึ่งไม่รองรับโฟลว์ของสาย Google ให้แตะ "ถัดไป" บนหน้าจอด้านล่าง

หน้าจอเริ่มต้นระหว่างกระบวนการกู้คืนแบบไร้สาย
รูปที่ 1 หน้าจอเริ่มต้นในระหว่างขั้นตอนการคืนค่าแบบไร้สาย

คุณควรเห็นหน้าจอต่อไปนี้

เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้สํารองข้อมูล
รูปที่ 2 เลือกว่าจะสํารองข้อมูลจากอุปกรณ์ใด

เลือก "ข้อมูลสํารองจากโทรศัพท์ Android" ทําตามวิธีการเพื่อคืนค่าให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบว่าคุณยินยอมให้โอนบัญชี Google เช่นเดียวกับขั้นตอนอื่นๆ

ขั้นตอนการคืนค่าระบบคลาวด์ที่รองรับ

ขั้นตอนในการคืนค่า Google Cloud ระหว่างการตั้งค่าอุปกรณ์มีดังนี้

การกู้คืนระบบคลาวด์ของ Google

ระหว่างการตั้งค่า Android ให้แตะ "ถัดไป" บนหน้าจอด้านล่าง

หน้าจอเริ่มต้นในระหว่างขั้นตอนการคืนค่าระบบคลาวด์
รูปที่ 1 หน้าจอเริ่มต้นในระหว่างขั้นตอนการคืนค่าระบบคลาวด์

ในหน้าจอถัดไป(ด้านล่าง) ให้แตะ "ใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าไม่ได้" เพื่อเรียกใช้กระบวนการคืนค่าระบบคลาวด์ ทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อคืนค่าระบบคลาวด์ รวมถึงลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google(ต้องเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีสํารองในอุปกรณ์ต้นทาง) เลือกอุปกรณ์ต้นทางที่จะกู้คืน ฯลฯ

เริ่มขั้นตอนการกู้คืนระบบคลาวด์
รูปที่ 2 เริ่มขั้นตอนการคืนค่าระบบคลาวด์

ตรวจสอบว่าได้เลือกแอปที่จะคืนค่า(ในหน้าจอด้านล่าง) ระหว่างกระบวนการกู้คืนแล้ว

เลือกแอปเพื่อคืนค่า
รูปที่ 3 เลือกแอปเพื่อคืนค่า

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • ขั้นตอนการกู้คืนที่มีการโอนบัญชีของ Google จะเกิดขึ้นก่อนขั้นตอนการกู้คืน OEM ที่กําหนดเองเสมอ หากไม่แน่ใจ ให้เลือกขั้นตอนการคืนค่าระหว่างอุปกรณ์เป็นรายการแรก
  • หน้าจออาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน OEM และ Android