Autoryzacja

autoryzować aplikację do korzystania z interfejsów API i danych Google;

Użyj protokołu OAuth 2.0 i naszych bibliotek klienta, aby szybko i bezpiecznie wywołać interfejsy API Google.

Google obsługuje typowe scenariusze OAuth 2.0, takie jak te dotyczące serwerów WWW, aplikacji po stronie klienta, zainstalowanych aplikacji i urządzeń z ograniczonym dostępem.

Zadbaj o weryfikację aplikacji i przygotowanie jej do produkcji.

Zintegruj usługi i interfejsy API z Google, dziel się multimediami i danymi z Asystentem Google, inteligentnym domem, YouTube i innymi usługami. Po uzyskaniu zgody użytkownika połącz indywidualne konto Google z kontem na Twojej platformie ze standardowym przepływem OAuth 2.0.

Zwiększ prywatność użytkowników dzięki zakresom niestandardowym, udostępniając tylko dane niezbędne do konkretnego przypadku użycia. Zwiększ zaufanie użytkowników, jasno informując, jak Google wykorzystuje te dane.