Uwierzytelnianie

Loguj użytkowników w aplikacji za pomocą ich kont Google.

Użytkownicy zalogowani w Google na urządzeniu lub w przeglądarce uzyskują szybsze uwierzytelnianie w aplikacji lub witrynie.

Powracający użytkownicy logują się automatycznie, jednym kliknięciem.

Możesz nawet umożliwić użytkownikom tworzenie nowych kont jednym kliknięciem.

Uwierzytelnianie open source i standardowy branża

Klucze są bezpieczniejszym i łatwiejszym zastąpieniem haseł.

Interfejsy API Google OAuth 2.0 są zgodne ze specyfikacją OpenID Connect, mają certyfikat OpenID i można ich używać zarówno do uwierzytelniania, jak i autoryzacji.

Zwykle zalecamy korzystanie z funkcji Zaloguj się przez Google do uwierzytelniania użytkowników, ale w niektórych sytuacjach możesz bezpośrednio wywołać nasze interfejsy API.

Te interfejsy API zostały wymienione tutaj w celach informacyjnych.