Xác thực

Đăng nhập người dùng vào ứng dụng của bạn bằng Tài khoản Google của họ.

Những người dùng đã đăng nhập vào Google trên thiết bị hoặc trình duyệt của họ sẽ được xác thực nhanh trên ứng dụng hoặc trang web của bạn.

Người dùng cũ có thể đăng nhập tự động hoặc chỉ bằng một lần nhấn hay nhấp.

Thậm chí, bạn có thể cho phép người dùng tạo tài khoản mới chỉ bằng một lần nhấn hoặc nhấp.

Xác thực nguồn mở và tiêu chuẩn ngành.

Mật khẩu là phương thức thay thế mật khẩu an toàn và dễ dàng hơn.

API OAuth 2.0 của Google tuân thủ thông số kỹ thuật của Connect Connect, được Google chứng nhận và có thể dùng để xác thực và ủy quyền.

Chúng tôi thường khuyên bạn sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google để xác thực người dùng, nhưng trong một số trường hợp, bạn có thể muốn gọi trực tiếp cho API của chúng tôi.

Các API này được liệt kê ở đây để bạn tham khảo trước đây.