Interfejs Android Credential Manager API

Zrzut ekranu przedstawiający planszę dolną Menedżera danych logowania na Androida.
Rysunek 1. Przykładowy dolny plan Menedżera danych logowania z opcjami uwierzytelniania kluczy dostępu, haseł i logowania sfederowanego.

Zadbaj o lepszą wygodę użytkowników swojej aplikacji, integrując uwierzytelnianie bez hasła z kluczami dostępu za pomocą Menedżera danych logowania. Credential Manager to biblioteka Androida Jetpack, która ujednolica obsługę interfejsów API w przypadku większości najpopularniejszych metod uwierzytelniania, w tym kluczy dostępu, haseł i rozwiązań logowania sfederowanego (np. funkcji Zaloguj się przez Google).

Menedżer danych logowania automatycznie wyświetla ujednolicony dolny arkusz umożliwiający korzystanie z nowoczesnych metod uwierzytelniania. Jest to nowoczesny zamiennik istniejących implementacji uwierzytelniania, takich jak Smart Lock na hasła na Androidzie czy jednym dotknięciem. Ujednolicony interfejs logowania w Menedżerze danych logowania zapewnia użytkownikom jasny, dobrze znany i spójny interfejs, zmniejsza liczbę rezygnacji oraz przyspiesza rejestrację i logowanie.

Więcej informacji o integrowaniu Menedżera danych logowania z aplikacją na Androida:

Dowiedz się, jak usprawnić obecne interfejsy API tożsamości i uwierzytelniania pod kątem obsługi kluczy dostępu oraz usprawnić obsługę interfejsu Credential Manager API: