การลงทะเบียนกับ Google

หากคุณวางแผนที่จะผสานรวมกับ Google Assistant โปรดดูคอนโซล Actions on Google

ก่อนเพิ่มการให้สิทธิ์ OAuth 2.0 ในบริการ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้และติดต่อนักพัฒนาแอปหรือนักพัฒนาแอปที่พัฒนาธุรกิจ

 • URL ปลายทางของการให้สิทธิ์ นี่คือ URL สําหรับปลายทางการให้สิทธิ์ที่คุณโฮสต์และที่ Google เรียกใช้ การเข้าชมควรยอมรับผ่าน HTTPS เท่านั้น เช่น https://myservice.example.com/auth ปรับเปลี่ยนหน้าลงชื่อเข้าใช้ที่มีอยู่ให้เป็นปลายทางการให้สิทธิ์ได้บ่อยครั้ง

  redirect_uri ที่ส่งเป็นพารามิเตอร์ไปยังปลายทางการให้สิทธิ์จะมีรูปแบบต่อไปนี้

  https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
  https://oauth-redirect-sandbox.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
  

  โดเมน redirect_uri ควรอยู่ในรายการที่อนุญาตของclient_idที่คุณกําหนดให้กับ Google

 • URL ปลายทางของโทเค็น นี่คือ URL สําหรับปลายทางโทเค็นที่คุณโฮสต์และ Google จะเรียกใช้ การเข้าชมควรได้รับการยอมรับผ่าน HTTPS และจากบริการอื่นๆ ที่รู้จักเท่านั้น (เช่น Google's) เช่น https://oauth2.example.com/token ปลายทางของการให้สิทธิ์และโทเค็นอาจโฮสต์อยู่ในโดเมนที่ต่างกัน

 • URL ปลายทางการเพิกถอนโทเค็นที่ไม่บังคับ นี่คือ URL สําหรับปลายทางการเพิกถอนที่คุณโฮสต์และ Google จะเรียกใช้ การเข้าชมควรได้รับการยอมรับผ่าน HTTPS และจากบริการอื่นๆ ที่รู้จักเท่านั้น (เช่น Google's) เช่น https://oauth2.example.com/revoke ปลายทางการให้สิทธิ์ โทเค็น และการเพิกถอนอาจโฮสต์อยู่ในโดเมนอื่น

 • URL สําหรับข้ามบัญชี (RISC) (ไม่บังคับ) นี่คือ URL ที่คุณโฮสต์ไว้และ Google จะให้คุณโทรออก คุณอาจเลือกค่านี้ได้

 • รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์สําหรับ Google คุณต้องกําหนดรหัสไคลเอ็นต์ให้แก่ Google ซึ่งใช้ในคําขอ OAuth 2.0 เพื่อระบุต้นทางของคําขอและรหัสลับไคลเอ็นต์ซึ่งใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงคําขอ รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ของ Google จะเป็นค่าสตริงที่ปลอดภัยต่อ URL ใดก็ได้ที่คุณต้องการ คุณต้องตรวจสอบว่าข้อมูลลับของลูกค้าเปิดเผยต่อ Google และบริการของคุณเท่านั้น

 • สตริงขอบเขตที่ไม่บังคับ คุณสามารถกําหนดขอบเขตที่แสดงหมวดหมู่ข้อมูลผู้ใช้ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและประเภทของข้อมูลที่ API ทําให้พร้อมใช้งาน เมื่อทําเช่นนี้ บุคคลที่สามจะสามารถขอสิทธิ์จากผู้ใช้เพื่อเข้าถึงเฉพาะข้อมูลบางประเภทเท่านั้น และจํากัดข้อมูลที่ไคลเอ็นต์จะดูได้ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบริการของคุณมีข้อมูลมากกว่าที่จําเป็นสําหรับการผสานรวมกับ Google คุณอาจใช้ขอบเขตเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น

 • รหัสโปรเจ็กต์ Google API

  วิธีดูรหัสโครงการของคุณ:

  1. Go to the Google API Console.
  2. ค้นหาโครงการของคุณในตารางบนหน้า Landing Page รหัสโครงการจะปรากฏในคอลัมน์ ID