การลิงก์บัญชี Google กับ App Flip ที่ใช้ OAuth

การลิงก์ App Flip แบบ OAuth (App Flip) ช่วยให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีในบัญชีการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชี Google ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากแอปได้รับการติดตั้งในโทรศัพท์ของผู้ใช้ เมื่อเริ่มกระบวนการลิงก์บัญชี ระบบจะสลับแอปไปยังแอปได้อย่างราบรื่นเพื่อขอสิทธิ์จากผู้ใช้

วิธีนี้ทําให้ขั้นตอนการเชื่อมโยงที่รวดเร็วและง่ายขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้งในการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ App Flip จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเข้าสู่ระบบจากบัญชีของผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับแอปแล้ว ผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่คุณพัฒนาได้

คุณตั้งค่า App Flip สําหรับทั้งแอป iOS และ Android ได้

รูปนี้แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ภาพหน้าจอแรกแสดงวิธีที่ผู้ใช้เลือกแอปของคุณได้หากบัญชี Google ลิงก์กับแอปของคุณ ภาพหน้าจอที่ 2 แสดงการยืนยันการลิงก์บัญชี Google กับแอป ภาพหน้าจอที่ 3 จะแสดงบัญชีผู้ใช้ที่ลิงก์สําเร็จในแอป Google
รูปที่ 1 การลิงก์บัญชีในโทรศัพท์ของผู้ใช้ด้วยแอป Flip

ข้อกำหนด

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้เพื่อใช้ App Flip

 • คุณต้องมีแอป Android หรือ iOS
 • คุณต้องเป็นเจ้าของ จัดการ และดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ที่รองรับขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth 2.0

หลักเกณฑ์การออกแบบ

ส่วนนี้จะอธิบายข้อกําหนดในการออกแบบและคําแนะนําสําหรับหน้าจอคํายินยอมการลิงก์บัญชี AppFlip หลังจากที่ Google เรียกแอปของคุณแล้ว แอปจะแสดงหน้าจอคํายินยอมแก่ผู้ใช้

ข้อกำหนด

 1. คุณต้องแจ้งว่าบัญชีของผู้ใช้กําลังลิงก์กับ Google ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google เช่น Google Home หรือ Google Assistant

คำแนะนำ

เราขอแนะนําให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้

 1. แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ใส่ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในหน้าจอคํายินยอม

 2. ข้อมูลที่จะแชร์ ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับเพื่อบอกผู้ใช้ว่า Google ต้องการข้อมูลใดและเพราะเหตุใด

 3. คํากระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน ระบุคํากระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนบนหน้าจอคํายินยอม เช่น "ยอมรับและลิงก์" เนื่องจากผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าข้อมูลใดที่ตนเองต้องแชร์กับ Google เพื่อลิงก์บัญชีของตน

 4. ความสามารถในการยกเลิก ระบุวิธีให้ผู้ใช้ย้อนกลับหรือยกเลิกได้หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่ลิงก์

 5. ความสามารถในการยกเลิกการลิงก์ มีกลไกให้ผู้ใช้ยกเลิกการลิงก์ เช่น URL ไปยังการตั้งค่าบัญชีในแพลตฟอร์ม หรือใส่ลิงก์ไปยังบัญชี Google ก็ได้ ซึ่งผู้ใช้จะจัดการบัญชีที่ลิงก์ไว้ได้

 6. ความสามารถในการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ แนะนําวิธีการให้ผู้ใช้เปลี่ยนบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะมีหลายบัญชี

  • หากผู้ใช้ต้องปิดหน้าจอคํายินยอมเพื่อสลับบัญชี ให้ส่งข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้ไปยัง Google เพื่อให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ต้องการได้ด้วยการลิงก์ OAuth และขั้นตอนโดยนัย
 7. ใส่โลโก้ของคุณ แสดงโลโก้บริษัทในหน้าจอคํายินยอม ใช้หลักเกณฑ์รูปแบบในการวางโลโก้ หากต้องการแสดงโลโก้ Google&#39 ด้วย โปรดดูโลโก้และเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างนี้แสดงหน้าจอคํายินยอมพร้อมแสดงไฮไลต์ของข้อกําหนดแต่ละรายการและคําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามเมื่อออกแบบหน้าจอคํายินยอมของผู้ใช้
รูปที่ 2 หลักเกณฑ์การออกแบบหน้าจอคํายินยอมการลิงก์บัญชี

ใช้ App Flip ในแอปที่มาพร้อมเครื่อง

ในการใช้ App Flip คุณจําเป็นต้องแก้ไขรหัสการให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในแอปเพื่อรับ Deep Link จาก Google

ทําตามวิธีการในคู่มือการใช้งาน Android เพื่อรองรับ App Flip ในแอป Android

ทําตามวิธีการในคู่มือการใช้งาน iOS เพื่อสนับสนุน App Flip ในแอป iOS

ทดสอบการพลิกแอป

App Flip อาจจําลองโดยใช้แอปตัวอย่างและแอปทดสอบก่อนที่จะมีแอปเวอร์ชันที่ใช้งานจริงและเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ที่ใช้งานได้

ระหว่างที่ App Flip แอปของ Google จะเปิดแอปก่อน จากนั้นจะขอการตอบกลับของรหัสการให้สิทธิ์จากเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะส่งการตอบกลับไปยังแอป Google

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการจําลองแอป Google และทริกเกอร์ Intent ที่เปิดแอป ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือทดสอบ Flip App สําหรับ Android และ iOS

ดาวน์โหลดและติดตั้ง App Flip Sample สําหรับ Android และ iOS เพื่อจําลองแอปของคุณและเลือกประเภทการตอบกลับ OAuth 2.0

ลําดับการทดสอบ

 1. เปิดเครื่องมือทดสอบ App Flip
 2. กด Try Flip! เพื่อเปิดแอปตัวอย่างพลิกแอป
 3. เลือกคําตอบจากปุ่มตัวเลือกในแอปตัวอย่าง
 4. กด Send เพื่อส่งคืนการตอบกลับ OAuth 2.0 จําลองกลับไปที่เครื่องมือทดสอบ
 5. ตรวจสอบข้อความบันทึกของเครื่องมือทดสอบสําหรับรายละเอียด auth_code หรือข้อผิดพลาด

การทดสอบการผลิต

App Flip อาจได้รับการทดสอบในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0

เราขอแนะนําให้ใช้บัญชี Google บัญชีเดียวและอีเมลที่เจาะจงงานเพื่อทําการทดสอบอัตโนมัติ

คุณดูสถานะการลิงก์บัญชีได้โดยใช้บัญชีที่ลิงก์เมื่อลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของบัญชี Google บัญชีอาจยกเลิกการลิงก์ระหว่างการทดสอบที่ทําซ้ําได้จากที่นี่ด้วย

คุณสามารถเลือกใช้ RISC เพื่อยกเลิกการลิงก์แบบเป็นโปรแกรมและแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้